Osvobození pro vozidla nad 3,5t pro humanitární účely v souvislosti s válkou na Ukrajině

04. 03. 2022 |
Novinky
|
Author
Myto cz

Postup při hlášení silničních přesunů vozidel nad 3,5t s humanitární pomocí pro Ukrajinu přes území České republiky

Řešení pohybu vozidel přes území ČR v případech:

  • transportu humanitární pomoci na Ukrajinu pro tuzemská i zahraniční vozidla
  • podmínky platí pro cestu tam i zpět

Problematika je řešena vyjmutím vozidel ze zpoplatnění v Systému elektronického mýtného, a předání informace o pohybu vozidel Celní správě České republiky.

Oznámení o průjezdu je řešeno:

Formulář obsahuje:

  • Kontaktní osoba (jméno, telefonní spojení)
  • Seznam registračních značek vozidel
  • Vozidla nad 3,5 t (ANO/NE)
  • Předpokládaná data pohybu vozidel po zpoplatněných komunikacích (od-do), tedy tam i zpět
  • Předpokládaná trasa pohybu vozidel po zpoplatněných komunikacích

Vyplněný formulář (ke stažení zde) zasílejte s předstihem před vlastní cestou na výše uvedenou kontaktní e-mailovou adresu. Nebude-li možné údaje o vozidlech zaslat s předstihem, je nutné tyto údaje zaslat následně, v nejkratším možném termínu. 

Vozidlo má OBU
Pokud dané vozidlo v Systému elektronického mýtného přiděleno palubní jednotku (OBU), je před takovou jízdou nutné nastavit na OBU transportní mód.
Postup je uveden v návodu k obsluze elektronického zařízení – tedy voláním na zákaznické centrum provozovatele systému na telefon: +420 243 243 243 (fungující 24/7) a mít při sobě OBU zapojenou v napájení. Případně se dostavit na některé z Obchodních míst https://mytocz.eu/cs/obchodni-mista/seznam.

Vozidlo nemá OBU
Vozidlo může jet bez palubní jednotky (OBU), je nutné pouze vyplnit údaje do formuláře a zaslat nám jej dle pokynů výše.