Zákaznické podání žádostí a reklamací

Specifikace způsobu podání žádostí, reklamací a dalších podnětů

Součástí zákaznických služeb v rámci systému elektronického mýtného v České republice je také příjem a vyřizování různých typů zákaznických podnětů – např. žádost, reklamace nebo podnět.

Uživatel může podat žádost, podnět nebo reklamaci následujícími způsoby:

  • prostřednictvím zákaznické samoobsluhy v sekci podání;
  • písemně, prostřednictvím e-mailové zprávy na adresu info@mytocz.eu nebo na poštovní adresu sídla Provozovatele systému (viz kontakty) nebo do datové schránky Provozovatele systému;
  • osobně na kterémkoliv Kontaktním místě (případně Distribučním místě);
  • telefonicky prostřednictvím zákaznické linky.

Reklamace se podává na formuláři, který je k tomuto účelu vydáván Provozovatelem systému. Jakýkoli písemný zákaznický podnět může zákazník podat pouze v českém nebo v anglickém jazyce. Formulář k uplatnění reklamace je k dispozici v sekci Dokumenty ke stažení.

Vaše požadavky budou vyřízeny bez zbytečného odkladu, nejpozději však do třiceti (30) dnů.

Všechny další podrobnosti o základních náležitostech podání reklamace, o způsobu uplatnění a o délce vyřízení jsou uvedeny v příslušných ustanoveních Všeobecných obchodních podmínek, které jsou k dispozici ke stažení v sekci Dokumenty ke stažení.