Kapcsolattartó pontok

A kapcsolattartó pontokon az ügyfeleknek nyújtott szolgáltatások részletezése

A kapcsolattartó pont olyan hely, ahol ügyfélszolgálat működik, és ahol (többek között) megköthető az utólagos díjfizetés feltételeiről szóló megállapodás.

A Kapcsolattartó pont az ügyfelek számára az alábbi  szolgáltatásokat biztosítja:

 • tájékoztatást nyújt az elektronikus útdíjrendszerről,
 • lehetőség van a járműnek az elektronikus útdíjrendszerbe előzetes díjfizetési módban, utólagos díjfizetési módban történő regisztrálására, a használónak az elektronikus útdíjrendszerbe díjmentes módban történő  regisztrálására, 
 • lehetőség van az utólagos díjfizetés feltételeiről szóló megállapodás megkötésére, módosítására és megszüntetésére, beleértve a bankgarancia átvételét is,
 • lehetővé teszi a kaució kifizetését, az elektronikus fedélzeti eszköz kibocsátását, visszaszolgáltatását és az inaktív nem működő eszköz visszaszolgáltatását, illetve a jármű nyilvántartásba vételének megszüntetését az elektronikus útdíj-rendszerben előfizetési illetve utólagos fizetési módban, 
 • lehetőség van utólagos díjfizetési módban, előzetes díjfizetési módban és díjmentes módban regisztrált elektronikus berendezés cseréjére, ha arra műszaki hiba miatt van szükség, vagy ha az elektronikus berendezés megsérült; elveszett vagy eltulajdonított berendezés itt pótolható, a hibás, sérült, elveszett vagy eltulajdonított berendezés bejelenthető,
 • előzetes díjfizetési módban megfizethető az útdíjelőleg,
 • az elektronikus berendezés leadásával egy időben kivehető az előlegként megfizetett útdíj fel nem használt része,
 • kiegyenlíthető az elektronikus berendezés nélkül vagy működésképtelen elektronikus berendezéssel a díjmentes úton közlekedő Jármű után fizetendő útdíjhátralék, amennyiben a használó megadta a szükséges adatokat (a díjmentes útvonalra történő ráhajtás és az onnan való lehajtás helye és időpontja alapján az útvonal rekonstruálása),
 • lehetőség van kérelmezni az útdíj utólagos megfizetését egyéb jogcímen mint az elektronikus berendezés hiánya vagy működésképtelensége,
 • leadható a díjmentes üzemmódban regisztrált elektronikus berendezés,
 • kikérhetőek az előző legfeljebb 30 egymást követő napon regisztrált ôtdíjas tranzakciókról készült elektronikus kivonatok,
 • kikérhető az adóügyi bizonylatokról készült másodlat,
 • igényelhető az Önkiszolgáló ügyfélzónába való belépést lehetővé tevő ügyfélfiók létrehozása, a jelszó visszaállítása,
 • benyújtható az útdíjkedvezmény iránti kérelem,
 • benyújtható reklamáció, panasz és egyéb beadvány,
 • jelenthetők a műszaki problémák,
 • az útvonalról, az időpontról és a járműkategóriáról a használó által közölt adatok alapján tájékoztatás kapható az útdíj várható összegéről,
 • a ponton cseh és angol nyelven biztosított a kommunikáció,
 • tájékoztató anyagok szerezhetők be az alábbi nyelveken: cseh, angol, német, szlovák, lengyel, román, magyar, orosz, bolgár, litván, szerb, török.


A kapcsolattartó pontok megtekinthetők, illetve róluk tájékoztatás kapható a kapcsolattartó pontok jegyzéke menüpontban, továbbá a kapcsolattartó pontok a díjköteles utakat ábrázoló térképen is megtekinthetők. Az ügyfélcsatornákkal és az általuk nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos további tájékoztatás  a rendszerüzemeltető által kiadott általános szerződési feltételek vonatkozó rendelkezéseiben olvashatóak; a szerződési feltételek a letölthető dokumentumok menüpontban elérhetőek.                       

 

Kapcsolattartó pontok jegyzéke