Az útdíjrendszert érintő, 2021. 1. 1-jétől hatályos változások

A 240/2014. számú kormányrendelet és a 470/2012. számú miniszteri rendelet módosítása alapján 2021. január 1-jével az elektronikus útdíjrendszerben az alábbi fontos változások lépnek hatályba.

Az útdíj kiszámítása új paraméterek szerint történik
A 2021. 1. 1-jétől hatályos új díjtarifák 
A fedélzeti egység tengelyszám beállítása
A CNG-BIO üzemanyaggal működő és az EURO VI-os osztályba sorolás feltételeit teljesítő járművek átregisztrálása
Dinamikusan változó súlykategória
Új díjköteles útszakaszok
Engedmények
2021.január 1-jétől hatályos általános szerződési feltételek


Az útdíj kiszámítása új paraméterek szerint történik

Az új tarifák az alábbi díjakat tartalmazzák: infrastruktúra-használati díj, légszennyezési díj, zajterhelési díj.

A fenti díjakkal összefüggésben a díjtarifák az alábbiak szerint kerülnek megállapításra: 

 • közútkategória (autópálya, elsőrendű főút)
 • járműkategória (az elektronikus útdíjrendszerben regisztrált járművek, kivéve az M2 és M3 kategóriájú járműveket; M2 és M3 kategóriájú járművek)
 • környezetvédelmi (emissziós) osztály  ( EURO IV osztályig;  EURO V és  EEV osztály; EURO VI osztály; CNG-BIO EURO VI osztály)
 • a jármű vagy járműszerelvény legnagyobb megengedett tömege (3,5 tonnánál több, de 7,5 tonnánál kevesebb; legalább 7,5 tonna vagy több, de 12 tonnánál kevesebb; legalább 12 tonna)
 • a jármű vagy járműszerelvény tengelyeinek száma (2 tengely; 3 tengely; 4 tengely; 5 vagy több tengely)
 • napszak  (nappali tarifa – 05:00:00 órától 21.59:59 óráig; éjjeli tarifa – 22:00:00 órától 04:59:59 óráig)

A fenti változások megjelennek a számlákon és az útdíjas tranzakciókról készített kimutatásban (csv). Ezek a dokumentumok díjtípus szerinti részletezésben tartalmazzák majd az útdíjat alkotó díjakat: 

 • infrastruktúra-használati díj, 
 • légszennyezési díj, 
 • zajterhelési díj.

A 2021. 1. 1-jétől hatályos új díjtarifák 

A díjköteles útszakaszokon megtett 1 km távolságért fizetendő díjak mértékét a 240/2014. számú kormányrendelet 2021. január 1-jétől hatályos módosítása állapítja meg. Egy adott útszakasz használatáért fizetendő útdíj az adott díjtarifa és az útszakasz hosszának a szorzata.

Az egyes tarifák az alábbi díjakat tartalmazzák: infrastruktúra-használati díj, légszennyezési díj, zajterhelési díj. Az új tarifákat itt találják, a letölthető részletes áttekintés pedig itt található. 

A fedélzeti egység tengelyszám beállítása

Január 1-jétől az autópályadíj-rendszer újonnan határozta meg az M2 és az M3 kategóriájú járművek (autóbuszok) díjait, a tengely aktuális száma szerint, a többi járművek esetében az 5 vagy több tengelyre vonatkozó díjakat vezetek be.

A fuvarozok esetében a változás a következőket jelenti: 

 • A járműveknek a  tényleges számú tengelyt kell megadniuk a fedélzeti egységen, még 5 vagy több tengely esetében is (az 5+ tengelyek száma ekkor egyidejűleg jelenik meg a 2-es és 3-as diódákkal rendelkező obu-n)
 • Az M2 és M3 kategóriájú járműveknek az év elejétől be kell állítaniuk a fedélzeti egység tengelyeinek aktuális számát.
napravy

A CNG-BIO üzemanyaggal működő és az EURO VI-os osztályba sorolás feltételeit teljesítő járművek átregisztrálása

A 240/2014. számú kormányrendelet aktuális módosítása értelmében 2021. 1. 1-jétől az elektronikus útdíjrendszerben új környezetvédelmi osztály kerül bevezetésre, ez a CNG/BIO E6 osztály. Ebbe a kategóriába tartoznak majd a földgázzal és a biometánnal (külön-külön vagy egymással kombinálva) működő, egyúttal az EURO VI környezetvédelmi besorolásnak megfelelő járművek. Tehát az EURO VI kibocsátási szabványt teljesítő járműkategória az üzemanyag típusa alapján két kategóriára oszlik.

Az elektronikus útdíjrendszerben jelenleg az EURO VI osztályban regisztrált, kizárólag földgázzal és/vagy biometánnal üzemelő járművek esetében kérelmezni kell a jármű átsorolását, a kérelmet a cngbio@czechtoll.cz e-mail-címre kell küldeni (a Cseh Köztársaságban nyilvántartott M2 és M3 kategóriájú járművek esetében ez automatikusan megtörténik).

Az előzetes útdíjfizetési módot használó üzembentartók a járművek átregisztrálását bármelyik értékesítési vagy kapcsolattartó helyen megtehetik; ehhez le kell adniuk az eddig használt fedélzeti egységet (a jármű nyilvántartása megszűnik), és új fedélzeti egységet kell kérniük (újból regisztrálnak a rendszerbe).

Ha a jelenleg EURO VI-os szabványnak megfelelő járműveket a későbbiekben földgáz- és/vagy biometánüzeműre alakítják át, a jármű teljes átregisztrálására van szükség. Ez azt jelenti, hogy töröltetni kell a járművet a nyilvántartásból, majd pedig az új paraméterekkel újból regisztrálni kell (a változtatást a jármű forgalmi engedélyében vagy a törzskönyvben szereplő adatokkal kell alátámasztani). Ez az eljárás mind az előzetes, mind az utólagos díjfizetési módra érvényes.

Az újonnan kialakított környezetvédelmi  (emissziós) osztály paraméterei azokra a járművekre vonatkoznak, amelyek:

 • megfelelnek az  EURO VI-os kategória szerinti kibocsátási szabványnak, egyúttal 
 • a forgalmi engedély P.3 pontjában az alábbi rövidítések valamelyike szerepel: 
  • NG, CNG, LNG, D-CNG, BIO METAN, METAN, ERDGAS NG, METANO, NM+CNG, BA+CNG, NM+LNG, BA+LNG

Az átregisztrálási kérelemben az alábbiakat kell feltüntetni:

 • azoknak a járműveknek a rendszáma, amelyek teljesítik az új környezetvédelmi osztályba történő átsorolás feltételeit
 • az e-mailhez mellékelni kell a járművek forgalmi engedélyét (II. rész – törzskönyvi adatok)

Dinamikusan változó súlykategória

2021. 1. 1-jétől az elektronikus útdíjrendszerben bevezetésre kerül az ún. dinamikusan változó súlykategória fogalom. Ez azt jelenti, hogy az adott jármű besorolása attól függ, van-e hozzá csatlakoztatva pótkocsi, vagy nincs. Egy adott útszakasz használatáért fizetendő díj a járműnek/járműszerelvénynek az adott útszakasz használatakor érvényes tömegétől függ.

A dinamikusan változó súlykategória érvényesítésére az alábbiak függvényében kerül sor: 

 • a regisztrációkor megadott legnagyobb megengedett tömeg (a forgalmi engedélyben szereplő F.2 paraméter „Jármű legnagyobb megengedett össztömege“),
 • a regisztrációkor megadott alap tengelyszám (a forgalmi engedélyben szereplő L paraméter) és
 • az adott út során alkalmazott tényleges tengelyszám.

A ténylegesen alkalmazott dinamikus súlykategória attól függ majd, melyik súlykategóriába van a jármű sorolva:

 • A (3,5t;7,5 t) súlykategóriába sorolt járművek esetében az adott útdíjas eseményre alkalmazandó díj megállapításakor a magasabb súlykategóriára <7,5 t;12 t) érvényes díjak érvényesítésére kerül sor, ha a járműhöz két vagy több tengelyes pótkocsit kapcsolnak. 
 • A <7,5 t;12 t) súlykategóriába sorolt járművek esetében az adott útdíjas eseményre alkalmazandó díj megállapításakor a magasabb súlykategóriára ≥12 t érvényes díjak érvényesítésére kerül sor, ha a járműhöz két vagy több tengelyes pótkocsit kapcsolnak. 

Új díjköteles útszakaszok

 • D48 Rybí - Příbor Východ (kelet), az útszakasz teljes hossza 11,53 km
 • D06 Nové Strašecí – Krušovice, az útszakasz teljes hossza 9,8 km

Engedmények

A 240/2014. számú kormányrendelet értelmében 2021. 1. 1-jétől módosulnak az útdíjból érvényesíthető százalékos engedmények értékhatárai.

Ha az elektronikus útdíjrendszerben regisztrált jármű esetében a díjköteles útszakaszok használatáért fizetett útdíj teljes összege eléri az alábbi értékeket:

 • Útdíj  ≥ 65 000 CZK, 6 %-os engedmény érvényesíthető
 • Útdíj ≥ 95 000 CZK, 9 %-os engedmény érvényesíthető
 • Útdíj ≥ 170 000 CZK, 11 %-os engedmény érvényesíthető,
 • Útdíj ≥ 270 000 CZK, 13 %-os engedmény érvényesíthető.

2021.január 1-jétől hatályos általános szerződési feltételek

A változásokkal kapcsolatban, amelyek 2021.január 1-jétől lépnek hatályba az általános szerződési feltételek új változata itt érhető el.