Útdíjfizetési ellenőrző rendszer

Az útdíjfizetést a rendszer üzemeltetője a Vámhatósággal együttműködésben ellenőrzi.

Az útdíjfizetés ellenőrzése

Az útdíjfizetés ellenőrzését a Cseh Köztársaság Vámhatósága végzi. A vonatkozó törvény 22j. § (1) bek. e) pontja értelmében a vámhivatalnok felszólítására a járművezető köteles lehetővé tenni az ellenőrzést, azaz hogy megfizetésre került-e az Útdíj és megfelelően működik-e az Elektronikus berendezés.

A vámhivatalnoknak az alábbi jogosultságai vannak: megállíthatja a járművet, ellenőrizheti a Járművezető és az Üzembentartó személyazonosságát, valamint azt, hogy a Járművezető egyben üzembentartó-e vagy sem, ellenőrizheti az Elektronikus útdíjrendszerben közlekedő Járművet, hogy rendelkezik-e megfelelően működő Elektronikus berendezéssel (fedélzeti egységgel), hogy a járműt regisztrálták-e az Elektronikus útdíjrendszerbe, hogy az Elektronikus berendezésben az Útdíj összegének helyes megállapításához és az Útdíjfizetés ellenőrzéséhez szükséges adatok be vannak-e táplálva.

Az Elektronikus útdíjredszerben közlekedő Jármű vezetője szabálysértést követ el, ha a törvény 22j. §-ában foglaltakkal ellentétesen:

 • olyan járművel közlekedik, amelyben nincs működő elektronikus berendezés,
 • a járművel úgy közlekedik, hogy előzetesen nem táplálta be az elektronikus berendezésbe az útdíj megállapítását lehetővé tevő adatokat, vagy helytelen adatokat ad meg,
 • a díjköteles közúton olyan járművel közlekedik, amelyet az elektronikus útdíjrendszer üzemeltetője nem vett nyilvántartásba,
 • nem tesz eleget a rendőr vagy a vámhivatalnok azon felszólításának, hogy tegye lehetővé az elektronikus berendezés működésének és az útdíjfizetésnek az ellenőrzését,
 • az elektronikus berendezés működésébe jogosulatlanul beavatkozik,
 • nem gondoskodik az útdíj megfizetéséről.
 • A fent részletezett szabálysértésekért a hatályos jogszabályok szerinti bírság róható ki.

A jármű üzembentartójaként valamely jogi személy vagy vállalkozó magánszemély az elektronikus útdíjrendszerben szabálysértést követ el, ha a törvény 22i. §-ában foglaltakkal ellentétben:

 • nem gondoskodik a jármű elektronikus útdíjrendszerben történő nyilvántartásba vételéről, nem jelenti be haladéktalanul a nyilvántartásba vételhez szükséges adatok megváltozását,
 • nem gondoskodik a járműhöz rendelt elektronikus berendezés beszereléséről,
 • nem gondoskodik az útdíj megfizetéséről,
 • utasítást ad, engedélyezi olyan jármű számára az útdíjas közút használatát, amely nincs felszerelve működő elektronikus berendezéssel, vagy az ilyen jármű vezetését másnak átengedi,
 • meghatározott járműhöz rendelt és az elektronikus útdíjrendszerben nyilvántartott elektronikus berendezést más járműben használ, vagy
 • az általa üzemeltetett járművek vezetőit nem oktatja ki arról, hogyan kell kezelni az elektronikus berendezést.

A fent részletezett szabálysértésért a hatályos jogszabályok szerinti bírság róható ki.