Terminų žodynėlis

Elektroninėje rinkliavų rinkimo srityje naudojamų pagrindinių terminų apžvalga ir paaiškinimas

Pagrindinės elektroninės rinkliavų rinkimo sąlygos, taikomos mokamų kelių naudojimui, yra tik informatyvios.

galiojanti ir neatšaukiama banko garantija, sumokama esant pirmam reikalavimui ir be prieštaravimo, kurią bankas išduoda elektroninės rinkliavų sistemos operatoriui, kad užtikrintų elektroninės rinkliavų sistemos operatoriaus gautinas sumas iš rinkliavos sandorių, atsirandančių po apmokėjimo tvarkos ir užtikrintų kitas elektroninės rinkliavų sistemos operatoriaus gautinas sumas iš transporto priemonės operatoriaus, kurios atsiranda arba susiję su susitarimo dėl apmokėjimo sąlygų sudarymu, įskaitant palūkanas už pavėluotą mokėjimą ir išlaidas, susijusias su banko garantijos taikymu. 

atitinkantis banko garantiją išduodančio banko elektroninės rinkliavos sistemos operatoriaus reikalavimus.

reiškia daugiašalį leidimą tarptautinių krovinių vežimui kaip nusprendė CEMT Europos ministrų konferencija; siekiant registruoti transporto priemonę elektroninėje rinkliavų sistemoje ir taikyti rinkliavos nuolaidą yra būtina patvirtinti, kad laikomasi techninių ir saugos reikalavimų, susijusių su teršalų išmetimu ir triukšmu.

elektroninės rinkliavų sistemos operatoriaus paskirta vieta, kurioje teikiamos paslaugos, susijusios su elektroninės rinkliavos veikimo sistema;

susitarimas tarp elektroninės rinkliavos sistemos operatoriaus ir transporto priemonės operatoriaus, kurio sudarymas yra sąlyga, leidžianti atlikti vėlesnį mokėjimą;

susitarimas tarp elektroninės rinkliavų sistemos operatoriaus ir transporto priemonės operatoriaus, kurio sudarymas yra sąlyga transporto priemonių atleidimui nuo rinkliavų;

Europos elektroninė rinkliavų paslauga, kaip apibrėžta iš dalies pakeisto Kelių įstatymo Nr. 1  

arba borto įranga, kaip apibrėžta įstatymo Nr. 13/1997 22 str. 2 dalyje,  Dėl kelių naudojimo, su pakeitimais, ir Transporto ministerijos dekreto Nr. 470/2012 1O str., Dėl mokamų kelių naudojimo, su pakeitimais; neatskiriama elektroninės įrangos dalimi yra pagrindiniai priedai, skirti montuoti transporto priemonėje naudojant vadinamąjį "cigarečių degiklį";

dokumentas su rinkliavos mokesčiu, užstatu, žala ar kitais mokesčiais pagal tarifus;

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679, Dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir šių duomenų laisvą judėjimą ir panaikinantis direktyvą Nr. 95/46/EU (bendrasis duomenų apsaugos reglamentas);

reikšmė apibrėžta įstatymo Nr. 13/1997 22c str. 4a dalies 2 punkte ir str. 5-7, Dėl kelių įstatymo, su pakeitimais ir Transporto ministerijos dekreto Nr. 470/2012  3 str., Dėl mokamų kelių naudojimo, su pakeitimais; 

elektroninės rinkliavų operatoriaus nustatyta vieta, kurioje teikiamos paslaugos, susijusios su elektroninės rinkliavų sistemos veikimu;

įrašas apie transporto priemonės važiavimą mokama kelio atkarpa; rinkliavos sandoris vyksta elektroninio duomenų įrašo forma, atsirandantis dėl vieno ar kelių rinkliavų derinių įvertinimo ir apdorojimo; rinkliavos sandoris visų pirma pateikia informaciją apie rinkliavos įvykio rūšį, datą, laiką, mokamo kelio atkarpos ir transporto priemonės identifikavmą, rinkliavos sumą ir mokėjimo tvarką;

įvykis, atsiradęs pravažiavus transporto priemonei mokama kelio atkarpa ir užregistruotas elektroninėje rinkliavų sistemoje; rinkliavos įvykio atvaizdas yra elektroninis duomenų įrašas, kuriame yra rinkliavos įvykio informacija, data ir laikas, mokamo kelio atkarpos ir transporto priemonės identifikavimas;

reikšmė apibrėžta Kelių įstatyme Nr. 13/1997, Vyriausybės reglamente Nr. 240/2014, Dėl laiko mokesčių, rinkliavų, rinkliavų nuolaidų ir rinkliavų nuolaidų taikymo tvarkos ir Transporto ministerijos dekrete Nr. 470/2012 1O, Dėl mokamų kelių naudojimo, su pakeitimais;

rinkliava, kuri nebuvo tinkamai sumokėta;

mokamo kelio dalis su nurodyta mokamo kelio pradžia ir pabaiga; mokamo kelio pradžia ir pabaiga gali būti nustatoma susiejus greitkelį, I., II., III. klasės kelius, vietinius, specialios paskirties kelius arba administracinę ribą;

vyriausybės nutarimas Nr. 240/2014,  Dėl laiko mokesčių, rinkliavų, rinkliavų nuolaidų ir rinkliavų nuolaidų taikymo tvarkos, su pakeitimais;

įranga, kurią sistemos operatorius paėmė iš elektroninės rinkliavos sistemos registro, kaip apibrėžta 1.6.5 skyriaus 4 punkte;

įstatymas Nr. 87/2012, Civilinis kodeksas, su pakeitimais;