Pojazdy podlegające opłacie drogowej

Kategorie pojazdów, które podlegają poborowi opłaty drogowej

Opłata jest ustanawiana według typu pojazdu oraz przejechanych odległości po drogach podlegających opłacie drogowej. Opłacie drogowej podlega użycie drogi przez drogowy pojazd silnikowy o co najmniej czterech kołach, którego maksymalny dozwolony ciężar wynosi powyżej 3,5 tony.

Pojazdy według klasy emisji:

 1. Do klasy EURO IV;
 2. Klasa EURO V i EEV;
 3. Klasa EURO VI;
 4. Klasa CNG-BIO EURO VI.

Pojazdy według liczby osi:

 1. Z dwiema osiami;
 2. Z trzema osiami;
 3. Z czterema osiami;
 4. Z pięcioma lub więcej osiami.

Pojazdy według kategorii:

 1. Drogowy pojazd silnikowy - Pojazd o co najmniej czterech kołach o maksymalnej dopuszczalnej masie powyżej 3,5 tony (do tej kategorii należą także przyczepy kempingowe i kampery)
 2. Autobus - Autobus do celów systemu opłat drogowych jest drogowym pojazdem silnikowym z co najmniej czterema kołami, który w dokumentach rejestracyjnych ma podaną maksymalną dopuszczalną masę 3 501 kg lub więcej  i co najmniej jedno z poniższych danych:
  • v poli J. kategorie pojazdu ... M2 lub M3 lub M2G lub M3G
  • w polu typ (rodzaj) pojazdu ... "autobus"
  • w polu S. liczbę przewożonych osób wraz z kierowcą 10 lub więcej (lub sumę liczbę miejsc do siedzenia i stania w polach S.1 a S.2)

Ostrzeżenie:

  Specjalne pojazdy silnikowe nie należą do kategorii drogowych pojazdów silnikowych zgodnie z ustawą nr 56/2001 (ustawa o ruchu drogowym) i dlatego nie podlegają opłatom drogowym. Pojazdy te mają do dyspozycji dowód rejestracyjny, gdzie są oznaczone jako specjalny pojazd silnikowy..

  Nie należy mylić specjalnych pojazdów silnikowych z mechanicznymi pojazdami drogowymi specjalnego przeznaczenia. Mechaniczne pojazdy drogowe specjalnego przeznaczenia o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony podlegają opłatom drogowym na płatnych odcinkach dróg.