Składanie wniosków i reklamacji

Specyfikacja sposobu składania wniosków, reklamacji i dalszych zgłoszeń

Częścią usług dla klientów w ramach elektronicznego systemu poboru opłat drogowych w Republice Czeskiej jest również przyjmowanie i rozpatrywanie różnych typów zgłoszeń klientów – wniosków, reklamacji czy skarg.

Użytkownik może złożyć podanie, sugestię lub reklamację w następujący sposób:

  • poprzez strefę klienta w zakładce Zgłoszenie;
  • pisemnie, e-mailem na adres info@mytocz.eu lub na adres pocztowy siedziby Operatora Systemu (patrz Kontakty) lub przez elektroniczną platformę Operatora Systemu;
  • osobiście w dowolnym Punkcie Kontaktowym (ewentualnie Punkcie Dystrybucyjnym);
  • telefonicznie za pośrednictwem infolinii.

Reklamację składa się wypełniając formularz, który w tym celu wystawia Operator Systemu. Klient może złożyć pisemną reklamację wyłącznie w języku czeskim lub angielskim. Formularz dostępny jest w sekcji „Dokumenty do pobrania“.

Państwa wnioski zostaną rozpatrzone bez zbędnej zwłoki, najpóźniej do trzydziestu (30) dni.

Wszelkie szczegóły dotyczące kwestii formalnych złożenia reklamacji, sposobu składania i czasu rozpatrywania są podane w odpowiednich przepisach Ogólnych Warunków Handlowych, które są dostępne w sekcji „Dokumenty do pobrania“.