Kalkulator opłat drogowych według trasy

Inormacyjne obliczenie wysokości poboru opłat drogowych za pośrednictwem wybranej trasy

Kalkulator opłat drogowych na stronie internetowej www.mytocz.eu służy wyłącznie do informacyjnego obliczenia wysokości  opłaty drogowej. W celu tego obliczenia należy wprowadzić kategorię pojazdu i jego klasę emisji, szacowaną odległość na trasie określonych odcinków dróg (odległość). Możesz także wpisać tylko kategorię pojazdu i jego klasę emisji oraz początek i koniec planowanej trasy jazdy.

Dodać miejsce przejazdu