Działanie próbne dostawców EETS

06. 01. 2023 |
Aktualności
|
Author
Myto cz

Od 9 stycznia 2023 r. w czeskim systemie elektronicznego poboru opłat rozpocznie się testowe działanie urządzeń pokładowych EETS (dalej jako „OBE – EETS”). EETS oznacza Europejską Usługę Opłaty Elektronicznej, która jest narzędziem do osiągnięcia europejskiej interoperacyjności, co oznacza, że operatorzy pojazdów i/lub kierowcy mogą uiszczać opłaty za przejazd na drogach płatnych w krajach Unii Europejskiej na podstawie jednej umowy z dostawcą EETS oraz za pomocą jednego urządzenia pokładowego, jakim jest OBE – EETS.

Użytkownicy dróg płatnych w Czechach, którzy zdecydują się korzystać z OBE – EETS od dostawcy EETS do uiszczania opłat za przejazd w Czechach, powinni zgodnie z Ogólnymi Warunkami Operatora Elektronicznego Systemu Poboru Opłat, tj. organizacji, zwrócić urządzenia pokładowe czeskiego elektronicznego systemu poboru opłat drogowych (zwane dalej „OBU – SEM”) i rozwiązać umowę z operatorem SEM w Punkcie Obsługi SEM (zob. Lista punktów obsługi klienta). Jeśli operatorzy pojazdów i/lub kierowcy nie zwrócą OBU – SEM przed pierwszym użyciem urządzenia pokładowego EETS – OBE, konieczne jest, aby przełączyli OBU – SEM na tryb transportowy, zwracając się do Centrum Obsługi Klienta SEM (zob. Kontakty) lub odwiedzenie najbliższego Punktu Obsługi SEM.

Chcielibyśmy zaznaczyć, że:

  • Obowiązkiem użytkownika pojazdu i/lub kierowcy jest zapewnienie, aby na drogach płatnych na terenie Republiki Czeskiej w pojeździe działała tylko jedna jednostka pokładowa, tj. urządzenie elektroniczne umożliwiające naliczanie opłat drogowych.
  • Użytkownicy dróg płatnych w Republice Czeskiej korzystający z urządzeń pokładowych dostawców EETS, tj. OBE – EETS, w przypadku problemów muszą kontaktować się z dostawcą EETS, który ma obowiązek zapewnić im pełną obsługę klienta. Informacje na temat warunków umownych dostawców EETS lub sposobów rozwiązywania problemów z urządzeniami pokładowymi, tj. OBE - EETS, nie mogą być udzielane tym użytkownikom w Punktach Obsługi SEM i Centrum Obsługi Klienta SEM.
  • W przypadku awarii urządzenia pokładowego dostawcy EETS, tj. OBE – EETS, użytkownik zobowiązany jest do udania się do najbliższej placówki SEM w celu zarejestrowania jednostki pokładowej SEM, tj. OBU – SEM.