Użycie

Elektroniczne urządzenie Billien OBU 5051

Na przedniej stronie urządzenia elektronicznego (jednostki pokładowej) znajdują się elementy indykacyjne, sygnalizacyjne i sterowania.

Jeśli urządzenie elektroniczne jest podłączone do źródła zasilania, włączy się zawsze, kiedy:

 • włączysz zapłon lub
 • pojazd zostanie wprawiony w ruch lub
 • po naciśnięciu przycisku.

Przed jazdą, podczas jazdy i po zakończeniu jazdy po płatnych odcinkach dróg kierowca jest zobowiązany do sprawdzania działania i poprawności ustawień urządzenia elektronicznego.

Znaczenie poszczególnych elementów indykacyjnych, sygnalizacyjnych i sterowania zostało opisany pod rysunkiem.

 

billien obu

 

Interfejs użytkownika

 1. Główna dioda LED stanu
 2. Ustawienie kategorii pojazdu (przełączanie pomiędzy dozwoloną liczbą osi w dół)
 3. Włączenie/wyłączenie sygnalizacji dźwiękowej
 4. Ustawienie kategorii pojazdu (przełączanie pomiędzy dozwoloną liczba osi w górę)
 5. Wywoływanie komunikacji manualnej (długie naciśnięcie, 3 sekundy)
 6. Wskazanie wysokości kredytu
 7. Zasilanie zewnętrzne
 8. - 10. Wskazanie liczby osi pojazdu

Ustawienie kategorii pojazdu i sygnalizacji

Aktywacji i podstawowych ustawień urządzenia elektronicznego dokonuje wskazany pracownik administratora systemu w punkcie obsługi klienta, na podstawie danych rejestracji pojazdu zarejestrowanych w elektronicznym systemie poboru opłat drogowych. Podczas odbioru urządzenia elektronicznego należy sprawdzić poprawność danych oraz identyfikowanego ustawienia urządzenia elektronicznego a także wskazywanego stanu pracy urządzenia elektronicznego.

Jeśli przed korzystaniem lub podczas korzystania z dróg płatnych dojdzie do zmiany liczby osi pojazdu (np. poprzez przyłączenie przyczepy), użytkownik jest zobowiązany za pomocą odpowiedniego elementu sterowania urządzenia elektronicznego zmienić informację dotyczącą liczby osi w taki sposób, aby odpowiadała rzeczywistej kategorii pojazdu (bądź rzeczywistej liczbie osi).

W celu zmiany liczby osi należy nacisnąć " arrow  " lub " arrow ", w razie potrzeby ponownie, jeśli liczba osi przedstawionych w odpowiednim symbolu nie zgadza się ze stanem faktycznym pojazdu lub zespołu pojazdów. Aktywacji lub dezaktywacji sygnalizacji dźwiękowej można dokonać, naciskając przycisk " cross ".

Wskazanie kategorii pojazdu i liczby osi.
Typ pojazdu Parametry pojazdu numbers
Liczba osi Symbol Kolor Mruga
Pojazd ciężarowy powyżej 3,5 tony <= 2 2

 

Zielony Nie
3 3

 

4 4

 

>=5 23
Autobus <= 2 2

 

Zielony Nie
3 3

 

4 3
>=5 23

 

Sygnalizacja świetlna wysokości kredytu.
eur
Wysokość kredytu Kolor Mruga
Dostateczna – aktywna Zielony Nie
Zredukowana – pre-warning Zielony Nie
Niska – warning Żółta Nie
Niedostateczna – zablokowana Czerwona Nie

 

Sygnalizacja świetlna stanu baterii (akumulatora).
Zasilanie zewnętrzne battery
Podłączona? Kolor Mruga
Połączono Tak Zielony Nie
Tak Żółta Nie
Tak Żółta Nie
Wadliwa bateria   Czerwona Nie
Odłączono Tak Zielony Tak
Tak Żółta Tak
Tak Żółta Tak

 

Instrukcję obsługi urządzenia elektronicznego Billien OBU 5051 można pobrać w sekcji Do pobrania.


 

Instrukcje dotyczące problemów z urządzeniem elektronicznym (jednostką pokładową)

Jeśli podczas jazdy po płatnych odcinkach dróg dojdzie do awarii lub uszkodzenia urządzenia elektronicznego, kierowca jest zobowiązany udać się do najbliższego punktu kontaktowego lub dystrybucyjnego i tam wymienić urządzenie elektroniczne.

W przypadku kradzieży, utraty lub zniszczenia urządzenia elektronicznego użytkownik pojazdu lub kierowca są zobowiązani bezzwłocznie poinformować o kradzieży, utracie lub zniszczeniu urządzenia elektronicznego administratora systemu poprzez infolinię pod numerem +420 243 243 243. Jak postępować w przypadku awarii, utraty lub kradzieży Urządzenia Elektronicznego