Emitere

Dreptul de proprietate și obligațiile Operatorului vehiculului în ceea ce privește emiterea Echipamentului electronic (unității de bord)

Echipamentul electronic și accesoriile de bază ale acestuia definite în manualul de utilizare a Echipamentului electronic se află și rămân în proprietatea Operatorului de sistem.

O condiție a emiterii Echipamentului electronic este achitarea Garanției pentru Echipamentul electronic.

La solicitarea Operatorului de sistem, Operatorul vehiculului poate să preia Echipamentul electronic (sau mai multe Echipamente electronice) din Punctul de contact sau de distribuție.  

Echipamentul electronic este emis de angajatul responsabil al Operatorului de sistem în Punctul de vânzare. Operatorul vehiculului va primi și Protocolul privind preluarea Echipamentului electronic prin semnarea căruia confirmă preluarea Echipamentului electronic. În Vehicul poate fi utilizat un singur Echipament electronic înregistrat exclusiv pentru acest Vehicul în Sistemul de taxare electronică.

Echipamentul electronic poate fi utilizat numai cu accesoriile originale. În caz contrar, nu sunt acceptate reclamații din partea Operatorului vehiculului și/sau Conducătorului auto legate de funcționarea corespunzătoare a Echipamentului electronic.

Echipamentul electronic poate fi utilizat numai în modul stabilit în Lege, Decret, în Termeni și condiții și în manualul de utilizare a Echipamentului electronic.

Utilizatorul ia act de faptul că Operatorul de sistem are dreptul să blocheze Echipamentul electronic, în special în cazul unui sold negativ al Taxei rutiere preplătite, în caz de neconcordanțe în plățile Taxei rutiere, Garanției și taxelor pentru servicii conform Listei de tarife, în caz de asigurare necorespunzătoare sau inexistentă a obligațiilor de plată, în caz de pierdere sau furt al Echipamentului electronic, în caz de manipulare neautorizată a Echipamentului electronic sau în caz de probleme tehnice ale Echipamentului electronic pe care Operatorul de sistem le va notifica Utilizatorului.

Obligațiile de bază ale operatorului vehiculului ce îi revin din utilizarea Echipamentul electronic sunt, în special, următoarele:

  • Operatorul vehiculului și/sau Conducătorul auto este obligat să verifice funcționalitatea și setarea corectă a Echipamentului electronic înainte de deplasare, în timpul deplasării și la finalizarea deplasării pe Drumurile cu taxă.
  • La verificarea funcționalității Echipamentului electronic înainte de începerea deplasării, Conducătorul auto este obligat să verifice setarea corectă a numărului de axe ale Vehiculului, înainte de intrarea/ieșirea pe/de pe Drumul cu taxă.
  • Dacă pe parcursul deplasării pe Drumurile cu taxă apar defecțiuni sau deteriorări ale Echipamentului electronic, Conducătorul auto este obligat să se deplaseze la cel mai apropiat Punct de contact sau de distribuție și să înlocuiască Echipamentul electronic.
  • Respectarea instrucțiunilor de siguranță specificate în manualul de utilizare a Echipamentului electronic.