Utilizare

Echipamentul electronic Billien OBU 5051

Pe parbrizul Echipamentului electronic (unității de bord) sunt amplasate elementele indicative, de semnalizare și control.

În cazul în care Echipamentul electronic este conectat la o sursă de alimentare, va porni ori de câte ori:

 • porniți motorul sau
 • vehiculul se pune în mișcare sau
 • după apăsarea butonului.

Conducătorul auto este obligat să verifice funcționalitatea și setarea corectă a Echipamentului electronic înainte de deplasare, în timpul deplasării și la finalizarea deplasării pe Drumurile cu taxă.

Semnificația elementelor indicative, de semnalizare și control este descrisă sub imagine.

 

billien obu

 

Interfața pentru utilizatori

 1. LED-ul principal de stare
 2. Setarea categoriei vehiculului (comutarea între numărul de axe admise - în jos)
 3. Activarea/dezactivarea semnalizării acustice
 4. Setarea categoriei vehiculului (comutarea între numărul de axe admise - în sus)
 5. Inițierea comunicării manuale (apăsare lungă, 3 secunde)
 6. Indicarea valorii creditului
 7. Alimentarea externă
 8. - 10. Indicarea numărului de axe ale vehiculului

Setarea categoriei vehiculului și a semnalizării

Activarea și setările de bază ale Echipamentului electronic vor fi efectuate de angajatul responsabil al Operatorului de sistem în Punctul de vânzare pe baza datelor de înregistrare ale Vehiculului înregistrat în Sistemul de taxare electronică. În procesul de preluare a Echipamentului electronic este necesară verificarea exactității datelor și a setării indicate a Echipamentului electronic, cât și a stării de funcționare a Echipamentului electronic.

În cazul în care înainte de utilizare sau pe parcursul utilizării Drumurilor cu taxă intervine o schimbare a numărului de axe ale vehiculului (de exemplu, prin cuplarea remorcii), utilizatorul este obligat să modifice informația privind numărul de axe cu ajutorul elementului de comandă al Echipamentului electronic, astfel încât acesta să corespundă categoriei reale a vehiculului (sau numărului real de axe).

Pentru a modifica numărul de axe se va apăsa " arrow  " sau " arrow ", dacă este necesar, în mod repetat, până ce numărul de axe afișat în simbolul corespunzător coincide cu starea reală a Vehiculului sau a ansamblului de vehicule. Activarea sau dezactivarea semnalizării sonore se poate face apăsând butonul " cross ".

Indicarea categoriei vehiculului și a numărului de axe
Tip vehicul Parametri vehicul numbers
Număr de axe Simbol Culoare luminează intermitent
Camion cu masă mai mare decât 3,5 tone <= 2 2

 

Verde Nu
3 3

 

4 4

 

>=5 23
Autobuz <= 2 2

 

Verde Nu
3 3

 

4 3
>=5 23

 

Semnalizare luminoasă a valorii creditului.
eur
Valoare credit Culoare luminează intermitent
Suficient - activ Verde Nu
Redus - pre-warning Verde Nu
Foarte redus - warning Galben Nu
Insuficient - blocat Roșu Nu

 

Indicatorul luminos al stării bateriei (acumulatorului).
Alimentare externă battery
Conectată? Culoare luminează intermitent
Conectat Da Verde Nu
Da Galben Nu
Da Galben Nu
Baterie defectă   Roșu Nu
Deconectat Da Verde Da
Da Galben Da
Da Galben Da

 

Manualul de utilizare a Echipamentului electronic Billien OBU 5051 poate fi descărcat în secțiunea Descărcări.


 

Instrucțiuni în caz de probleme cu Echipamentul electronic (unitatea de bord)

Dacă pe parcursul deplasării pe Drumurile cu taxă apar defecțiuni sau deteriorări ale Echipamentului electronic, Conducătorul auto este obligat să se deplaseze la cel mai apropiat Punct de contact sau de distribuție și să înlocuiască Echipamentul electronic.

În caz de furt, pierdere sau distrugere a Echipamentului electronic, Operatorul vehiculului sau Conducătorul auto sunt obligați să comunice fără întârziere Operatorului de sistem furtul, pierderea sau distrugerea Echipamentului electronic la Serviciul clienți +420 243 243 243. Cum se procedează în caz de defecțiune, pierdere sau furt al echipamentului electronic