Možnosti úhrady mýta

Informácie o platbách v režime platenia vopred predplateného mýta a režime následného platenia

Platby v Režime platenia vopred

Mýto je možné predplatiť:
  • Na ktoromkoľvek obchodnom mieste v hotovosti, platobnou kartou alebo palivovou kartou,                 
  • Cez zákaznícku samoobsluhu platobnou kartou, 
  • Cez mobilnú aplikáciu platobnou kartou, 
  • Bankovým prevodom na bankový účet prevádzkovateľa systému vedený v ČNB.
Podmienkou pre vydanie elektronického zariadenia (palubnej jednotky) je predplatenie mýta v minimálnej výške 1 000 Kč. 

Platby v režime následného platenia

V režime následného platenia je mýto hradené v závislosti od typu dohody o podmienkach následného platenia:
  • pri dohode o podmienkach následného platenia s odloženou splatnosťou hradí prevádzkovateľ vozidla mýto bankovým prevodom na bankový účet prevádzkovateľa systému uvedený na faktúre; 
  • pri dohode o podmienkach následného platenia s platbou palivovou kartou hradí mýto vydavateľ palivovej karty uvedený v dohode.
Prevádzkovateľ vozidla hradí mýto len za mýtne transakcie, ktoré neboli autorizované vydavateľom palivovej karty. Mýto za neautorizované mýto transakcie hradí Prevádzkovateľ vozidla bankovým prevodom na bankový účet Prevádzkovateľa systému uvedený na faktúre.

Doplatok mýta

Mýto je možné doplatiť priamym doplatkom v prípade jazdy vozidla po spoplatnených pozemných komunikáciách bez elektronického zariadenia alebo s nefunkčným elektronickým zariadením v zákazníckej samoobsluhe platobnou bránou alebo na ktoromkoľvek obchodnom mieste v hotovosti, platobnou alebo tankovacou kartou.

V prípade doplatku chybne nastavených náprav je možné úhradu vykonať prostredníctvom zákazníckej samoobsluhy alebo na Kontaktnom mieste. Doplatok mýta je následne v režime platenia predom zaúčtovaný voči predplatenému mýtu, v režime následného platenia je potom rozdiel vyúčtovaný vo faktúre.

V ostatných prípadoch je možné o doplatok mýta požiadať prostredníctvom podania žiadosti. Doplatok mýta je po vyriešení žiadosti v režime platenia predom zaúčtovaný voči predplatenému mýtu, v režime následného platenia je potom rozdiel vyúčtovaný vo faktúre.

Akceptované palivové karty pre bezhotovostnú úhradu elektronického mýta

Prostredníctvom palivovej karty, ktorá je akceptovaná prevádzkovateľom systému, možno platiť mýto, zábezpeku a v režime následného platenia aj poplatky za služby podľa sadzobníka. Zoznam druhov akceptovaných palivových kariet je k dispozícii v nasledujúcej tabuľke:

Vydavateľ palivovej kartyAkceptované predčíslie (prefix)
Benzina

70827411, 70827412, 70827413, 70827491, 70827461, 70827462, 70827463, 70827490, 70827419

Diners Club

361763, 361797, 362331

DKV

704310, 977044

E100

700523, 782546

ESSO-WEX

7033

LogPay

707842, 708175

MOL

70800560, 70800562, 70800592, 70800512, 70800532, 70800572, 70800542, 70800522, 78969012 

MSTS Tolls

7083

OMV

710101, 710103, 710104, 710105, 710106, 710109, 710110, 710111, 710714

PaySystem

92031219

Plose

707829

ROUTEX-BP

700670 - 700699, 720100 - 720119

ROUTEX-Circle K

704470 - 704499

ROUTEX-ENI

710200 - 710214

Shell Card

7077, 7002

TOTAL/AS24 Eurotrafic

7113

UTA

706000, 706080, 636200, 636201

WAG

789663803, 789663810, 789663011, 789663012, 789663010, 789663020, 789663030, 789663040, 789663050, 789663060, 789663070, 78966308, 789663100

 

Akceptavené bankové karty

MasterCardVISADiners Club
MaestroVISA International 
Maestro PayPassVISA Electron 
MasterCard InternationalVPAY 
MasterCard ElectronicVISA payWave 
MasterCard PayPass