Možnosti úhrady mýta

Informácie o platbách v režime platenia vopred predplateného mýta a režime následného platenia

Platby v Režime platenia vopred

Mýto je možné predplatiť:
  • Na ktoromkoľvek obchodnom mieste v hotovosti, platobnou kartou alebo palivovou kartou,                 
  • Cez zákaznícku samoobsluhu platobnou kartou, 
  • Cez mobilnú aplikáciu platobnou kartou, 
  • Bankovým prevodom na bankový účet prevádzkovateľa systému vedený v ČNB.
Podmienkou pre vydanie elektronického zariadenia (palubnej jednotky) je predplatenie mýta v minimálnej výške 1 000 Kč. 

Platby v režime následného platenia

V režime následného platenia je mýto hradené v závislosti od typu dohody o podmienkach následného platenia:
  • pri dohode o podmienkach následného platenia s odloženou splatnosťou hradí prevádzkovateľ vozidla mýto bankovým prevodom na bankový účet prevádzkovateľa systému uvedený na faktúre; 
  • pri dohode o podmienkach následného platenia s platbou palivovou kartou hradí mýto vydavateľ palivovej karty uvedený v dohode.
Prevádzkovateľ vozidla hradí mýto len za mýtne transakcie, ktoré neboli autorizované vydavateľom palivovej karty. Mýto za neautorizované mýto transakcie hradí Prevádzkovateľ vozidla bankovým prevodom na bankový účet Prevádzkovateľa systému uvedený na faktúre.

Doplatok mýta

Mýto možno doplatiť ako v režime platenia vopred, tak aj v režime následného platenia na ktoromkoľvek obchodnom mieste v hotovosti, platobnou alebo palivovou kartou. Úhradu je možné vykonať aj prostredníctvom zákazníckej samoobsluhy, a to platobnou kartou.

Doplatok mýta je možné realizovať:

  • buď priamym doplatením v prípade jazdy vozidlá po spoplatnených pozemných komunikáciách bez elektronického zariadenia alebo s nefunkčným elektronickým zariadením, alebo 
  • prostredníctvom podania žiadosti o doplatenie  mýta v prípade doplatenia mýta z iného titulu ako neexistujúceho či nefunkčného elektronického zariadenia. Doplatok mýta je po vybavení žiadosti v režime platenia vopred zúčtovaný voči predplatenému mýtu, v režime následného platenia je potom rozdiel vyúčtovaný vo faktúre.

Akceptované palivové karty pre bezhotovostnú úhradu elektronického mýta

Prostredníctvom palivovej karty, ktorá je akceptovaná prevádzkovateľom systému, možno platiť mýto, zábezpeku a v režime následného platenia aj poplatky za služby podľa sadzobníka. Zoznam druhov akceptovaných palivových kariet je k dispozícii v nasledujúcej tabuľke:

Vydavateľ palivovej karty Akceptované predčíslie (prefix)
Benzina

70827411, 70827412, 70827413, 70827491, 70827461, 70827462, 70827463, 70827490, 70827419

Diners Club

361763, 361797, 362331

DKV

704310, 977044

E100

700523, 782546

ESSO-WEX

7033

LogPay

707842, 708175

MOL

70800560, 70800562, 70800592, 70800512, 70800532, 70800572, 70800542, 70800522, 78969012 

MSTS Tolls

7083

OMV

710101, 710103, 710104, 710105, 710106, 710109, 710110, 710111, 710714

PaySystem

92031219

Plose

707829

ROUTEX-BP

700670 - 700699, 720100 - 720119

ROUTEX-Circle K

704470 - 704499

ROUTEX-ENI

710200 - 710214

Shell Card

7077, 7002

TOTAL/AS24 Eurotrafic

7113

UTA

706000, 706080, 636200, 636201

WAG

789663803, 789663810, 789663011, 789663012, 789663010, 789663020, 789663030, 789663040, 789663050, 789663060, 789663070, 789663080, 789663100

 

Akceptavené bankové karty

 
MasterCard VISA Diners Club
Maestro VISA International  
Maestro PayPass VISA Electron  
MasterCard International VPAY  
MasterCard Electronic VISA payWave  
MasterCard PayPass