Rady a pomoc

Praktické návody a postupy, ako riešiť konkrétne situácie, ktoré súvisia so Systémom elektronického mýta

V nasledujúcom zozname sú uvedené situácie, s ktorými sa môžu v súvislosti s úhradou mýta zákazníci najčastejšie stretnúť. Pre zákazníkov, ktorí sa v uvedených situáciách ocitnú, sú určené nasledujúce pokyny Prevádzkovateľa systému. Sú rozdelené podľa jednotlivých tém a odporúčaných krokov, ako pri riešení v konkrétnej situácii postupovať. Nižšie uvedené pokyny Prevádzkovateľa systému majú čisto informatívny charakter a slúžia na stručné oboznámenie zákazníkov s danou tematikou/situáciou.

Nižšie uvedené pokyny Prevádzkovateľa systému majú čisto informatívny charakter a slúžia na stručné oboznámenie zákazníkov s danou tematikou/situáciou

Všetky práva a povinnosti zákazníkov upravuje legislativa.