Zákaznícka linka

Zákaznícka telefónna linka poskytuje služby NONSTOP na tel. čísle +420 243 243 243

Operátori vám radi poskytnú odpovede na otázky, ktoré sa týkajú elektronického výberu mýta, prijmú hlásenia o technických problémoch, prípadne s vami vyriešia aj reklamácie a ďalšie podnety.

Špecifikácie rozsahu zákazníckych služieb poskytovaných samoobslužnými zariadeniami

Zákaznícke centrum poskytuje zákaznícke služby a okrem iného tu môžete nahlásiť technický problém, reklamáciu alebo sťažnosť. Zákaznícke centrum poskytuje nasledujúce služby:

  • podáva všeobecné informácie o systéme elektronického mýta,
  • podáva informácie o detailoch vyúčtovania a objasnenie prípadných námietok k vyúčtovaniu,
  • prijíma hlásenie technickej poruchy elektronického zariadenia (palubnej jednotky), jeho straty alebo odcudzenia,
  • umožňuje príjem žiadostí o vytvorenie prístupu do Zákazníckej samoobsluhy a o obnovenie hesla pre prístup do Zákazníckej samoobsluhy,
  • umožňuje príjem reklamácií, sťažností a podnetov,
  • umožňuje príjem hlásení o technických problémoch Systému elektronického mýta,
  • umožňuje zaslanie duplikátov daňových dokladov,
     

Dôverné informácie, osobné údaje a súvisiace detailné informácie, ktoré sa týkajú konkrétneho účtu prevádzkovateľa vozidla, sú poskytnuté až po overení volajúceho, ktorému sú tieto informácie poskytnuté až na základe zodpovedanie kontrolných otázok týkajúcich sa vybraných registrovaných údajov zamestnancami Zákazníckeho centra.

Operátori hovoria týmito jazykmi:

  • čeština, angličtina, nemčina, poľština, rumunčina, maďarčina, ruština. 

Hovory na Zákaznícku linku sú spoplatnené ako bežné hovory na pevné linky v rámci Českej republiky.