Registrovanje vozila i njihovih operatera u prepai modu

Uputstvo za podnošenje zahteva za registraciju u elektronski sistem za naplatu putarine

Kako se registrovati

U režimu plaćanja prepaidom je moguće da se vozilo registruje na poslovnom mestu ili preko korisničke samoposluge. Registracije vozila na poslovnim mestima se odvija uz prisustvo korisnika, koji nakon registracije zaduži elektronski uređaj (jedinica ENP). Kod registracije vozila van poslovnog mesta elektronskih uređaja je lično podići elektronski uređaj na prodajnim mestima svih vrsta. Izdavanje elektronskih uređaja podleže plaćanju određene kaucije.

Za evidentiranje vozila u sistem elektronske putarine je korisnik obavezan, da pruži operatoru sistema podatke potrebne za evidenciju vozila i da dostavi uverenje o registraciji vozila ili saobraćajnu dozvolu. Korisnik vozila je obavezan da pruži uglavnom podatke prema sledećem:

a)    registarski broj vozila i državu, u kojem je vozilo registrovano,

b)    kategoriju vozidla u smislu važećih zakona, uglavnom naredbe,

c)    ukupnu težinu vozila, broj osovina i kategoriji emisija izduvnih gasova vozila,

d)    podatak o činjenici, je li vozilo opremljeno uređajem ili preinakom, koja bi mogla da sprečava ispravno funkcionisanje elektronskog uređaja, na primer da li vozilo ima vetrobransko staklo sa slojem metala,

e)    naziv ili poslovni naziv, odnosno ime i prezime korisnika vozila,

f)    naziv ili poslovni naziv, odnosno ime i prezime vlasnika vozidla, ako je drugačiji od korisnika vozila,

g)    e-mail adresu korisnika vozila.

Korisnik odgovara za ispravnost saopštenih podataka i dostavljene dokumentacije.