Mogućnosti plaćanja putarine

Informacije o plaćanju u režimu prepaida i režimu postpaida

Plaćanje u Režimu prepaida

Putarinu je moguće pretplatiti:

 • Na bilo kojem Poslovnom mestu u gotovini, platnom karticom ili karticom za gorivo, 
 • Platnom karticom, preko Korisničke samoposluge,
 • Platnom karticom, preko mobilne aplikacije,
 • Bankovnim transferom na računu Operatora sistema, koji se vodi u banci ČNB.
 • Na bilo kojem Poslovnom mestu gotovinom, platnom karticom, ili karticom za gorivo, 
 • Platnom karticom, preko Korisničke samoposluge,
 • Platnom karticom, preko mobilne aplikacije,
 • Bankovnim transferom na račun Operatora sistema u banci ČNB.

Uslov za izdavanje elektronskog uređaja (jedinice ENP) je pretplata putarine u minimalnom iznosu 1000 CZK. 

Plaćanje u režimu postpaida

U režimu postpaida je putarina plaćena u ovisnosti od vrste ugovora o uslovima plaćanja u režimu postpaida

 • kod ugovora o uslovima plaćanja u režimu postpaida s odgodom plaćanja plaća korisnik vozila putarinu bankovnim transferom  na bankovni račun Operatora sistema naveden na fakturi;
 • kod ugovora o uslovima plaćanja u režimu postpaida s plaćanjem karticom za gorivo plaća putarinu izdavač kartice za gorivo naveden u ugovoru. Korisnik vozila plaća putarinu samo za transakcije putarine, koje nisu bile odobrene izdavačem kartice za gorivo. Putarinu za neodobrene transakcije plaća korisnik vozila bankovnim transferom na bankovni račun Operatora sistema naveden na fakturi.
 • kod ugovora s uslovima plaćanja u režimu postpaida s odgodom plaćanja plaća korisnik vozila putarinu bankovnim transferom na bankovni račun Operatora sistema naveden na fakturi;
 • kod ugovora o uslovima plaćanja u režimu postpaida s plaćanjem karticom za gorivo plaća putarinu izdavač kartice za gorivo naveden u ugovoru. Korisnik vozila plaća putarinu samo za transakcije putarine, koje nisu bile odobrene izdavačem kartice za gorivo. Putarinu za neodobrene transkacije putarine plaća korisnik vozila bankovnim transferom na bankovni račun Operatora sistema naveden na fakturi.

Doplata putarine

Putarinu je moguće doplatiti kako u režimu prepaida, tako i režimu postpaida na bilo kojem Poslovnom mestu u gotovini, platnom karticom, ili karticom za gorivo.  Plaćanje je moguće izvesti preko Korisničke samoposluge i to platnom karticom. Doplatu je moguće platiti:

 • ili direktnom uplatom u slučaju vožnje Vozila po Putevima s naplatom bez Elektronskog uređaja ili s Elektronskim uređajem van funkcije, ili 
 • preko zahteva za doplatu putarine u slučaju plaćanja Putarine iz drugog razloga kao što je nepostojeći Elektronski uređaj ili isti van funkcije. Doplatu putarine je nakon rešenja zahteva u režimu prepaida i to odbitkom od pretplaćene putarine, u režimu postpaida je razlika obračunata u Fakturi.
 • ili direktnim plaćanjem u slučaju vožnje Vozila po Putevima s naplatom bez Elektronskog uređaja ili s Elektronskim uređajem van funkcije, ili 
 • preko zahteva za doplatu putarine u slučaju plaćanja Putarine iz drugog razloga kao što je nepostojeći Elektronski uređaj ili isti van funkcije. Doplata putarine nakon rešavanja zahteva u režimu prepaida je odbijena od pretplaćene putarine, u režimu postpaida je razlika obračunata u fakturi.

Odobrene kartice za gorivo za bezgotovinsko plaćanje Elektronske putarine.

Preko Kartica za gorivo, koja je primljena Operatorom sistema je moguće plaćanje Putarine, Kaucije i u Režimu postpaida i naknade za usluge prema Cenovniku.
 

Izdavač kartice za gorivo Odobren prefiks
Benzina

70827411, 70827412, 70827413, 70827491, 70827461, 70827462, 70827463, 70827490, 70827419

CCS

7079327

DKV

704310, 977044

E100

700523, 782546

ESSO-WEX

7033

LogPay

707842, 708175

MOL

70800560, 70800562, 70800592, 70800512, 70800532, 70800572, 70800542, 70800522, 78969012 

MSTS Tolls

7083

OMV

710101, 710103, 710104, 710105, 710106, 710109, 710110, 710111, 710714

PaySystem

92031219

Plose

707829

ROUTEX-BP

700670 - 700699, 720100 - 720119

ROUTEX-Circle K

704470 - 704499

ROUTEX-ENI

710200 - 710214

Shell Card

7077, 7002

TOTAL/AS24 Eurotrafic

7113

UTA

706000, 706080, 636200, 636201

WAG

789663803, 789663810, 789663011, 789663012, 789663010, 789663020, 789663030, 789663040, 789663050, 789663060, 789663070, 789663080, 789663100

Priemat se bankovi karti

 
MasterCard VISA Diners Club
Maestro VISA International  
Maestro PayPass VISA Electron  
MasterCard International VPAY  
MasterCard Electronic VISA payWave  
MasterCard PayPass