Centar za korisnike

Korisnički telefon pruža usluge NONSTOP na telefonskom broju +420 243 243 243

Operatori će vam rado odgovoriti na pitanja u vezi s elektronskom naplatom putarine, primiće prijave tehničkih problema, odnosno će da s vama reše i reklamacije i druge poticaje.

Specifikacija opsega korisničkih usluga pružanih centrom za korisnike

Centar za korisnike pruža korisničke usluge i osim ostalog ovde možete da javite tehnički problem, reklamaciju ili žalbu. Centar za korisnike pruže usluge prema sledećem:

  • pruža opšte informacije o sistemu elektronske putarine,
  • pruža informacije o detaljima obračunavanja i pojašnjavanja eventualnih prigovora na obračun,
  • prima prijave tehničkih kvarova elektronskih uređaja (jedinice ENP), njegovog gubitka ili otuđenja,
  • omogućava primanje zahteva za kreiranje pristupa u Korisničku samoposlugu i obnovu lozinke za ulaz u korisničku samoposlugu,
  • omogućava primitak reklamacija, prijava i poticaja,
  • omogućava primitak prijava tehničkih problema Sistemu elektronske putarine,
  • omogućava slanje duplikata poreznih dokumenta,

Poverljive podatke, podatke o ličnosti i povezane detaljne informacije u vezi s konkretnim računom korisnika vozila se pružaju samo nakon overe nazivajućeg lica, kome se ovi podaci pruže tek nakon odgovora na kontrolna pitanja zaposlenika centra za korisnike u vezi s odabranim registrovanim podacima.

Operatori govore jezicima prema sledećem:

  • češki, englesnik, nemački, poljski, rumunjski, mađarski, ruski. 

Tarifa za pozive na Korisnički telefon je ista kao za uobičajene govore na fiksne linije u okviru Češke Republike.