Montaža elektronskog uređaja (jedinice ENP)

Korisnik vozila i u slučaju registracije Vozila u Režimu postpaida isto tako i Vozač odgovaraju za pravilno postavljanje i smeštaj Elektronskog uređaja u Vozilu u skladu s pozitivnim propisima, Uslovima i uputstvima za rukovanje Elektronskim uređajem i to tako, da pre svega omogućava dobivanje podataka za obračun putarine i obavljanje kontrole.

Pod postavljanjem Elektronskog uređaja razume se spajanje Elektronskog uređaja s električnim sistemom Vozila. Pod smeštavanjem Elektronskog uređaja razume se prostorno određivanje pozicije Elektronskog uređaja na vetrobranskom staklu Vozila.

Elektronski uređaj mora da bude postavljen na unutarnjoj strani vetrobranskog stakla u donjem  delu između stupića upravljanja i sredine vozila, ne sme da bude prekriven brisačima u parkirnom položaju, ili drugim predmetima (na primer nalepnicama) i ujedno ne sme da ograničava vidno polje vozača tokom vožnje. Elektronski uređaj ne sme da bude postavljen u delu kaseta za odlaganje predmeta ili pomičnih delova - pokrivanje vazdušnih jastuka. Dejstvovanje diza za odmrzavanje vozila ne sme da bude ograničeno. Odabrano mesto postavljanja mora da pruža dovoljan prostor za glatku instalaciju i rukovanje Elektronskim uređajem.

Elektronski uređaj nudi jednostavnu i ujedno fleksibilnu mogućnost instalacije i skidanja
i licem koje nije obučeno. Elektronski uređaj se učvrsti na unutrašnju stranu vetrobranskog stakla pomoću usisnih čašica učvršćenih na deo poklopca Elektronskog uređaja, koji se skida  - tzv. držaču. Isti može da ostane u vozilu i nakon skidanja Elektronskog uređaja. Priključak u mrežu napajanja je moguć pomoću kabela, koji se uključi u utičnicu upaljača ili u drugu utičnicu s istom mehaničkom specifikacijom.

Ako je Vozilo opremljeno uređajem ili preinakom, koja bi mogla da spreči pravilno funkcionisanje Elektronskog uređaja, Korisnik vozila i/ili Vozač je obavezan da obezbedi postavljanje eksterne antene koju isporuči Operator sistema i priljučenje antene u Elektronski uređaj, prema uputstvima za rukovanje Elektronskim uređajem. Korisnik vozila zatraži od Operatora sistema izdavanje  Elektronskog uređaja s eksternom antenom.

Za pravilno podešavanje Elektronskog uređaja odgovara Korisnik vozila pre početka vožnje i tokom vožnje na Putevima s naplatom, isto tako i Vozač. Podešavanjem Elektronskog uređaja se podrazumeva unos ispravnih podataka u Elektronski uređaj i to uglavnom unos kategorije Vozila i broja osovina.