Geçiş ücreti ödemeden muaf kalan araçlar

Geçiş ücreti ödemeden muaf araç gruplarına genel bakış

Ücret ödemeden muaf

Geçiş ücreti ödeme yükümlülüğü olmayan karayolu motorlu taşıtları:

 • Özel bir yasal düzenlemesine göre özel bir uyarı ışığı ile donatılmış araçlar:
  • Çek Cumhuriyeti Cezaevi Hizmeti aracı;
  • Kurtarma servis sağlayıcısı, acil bakım hasta nakil ve tıbbi nakil hizmetleri aracı;
  • 1 ve 2 numaralı maddelerde listelenmeyen Entegre Kurtarma Sistemi bileşeninin aracı;
 • Çek Cumhuriyeti Polisi tarafından kullanılan ve "POLICIE" yazısını taşıyan İçişleri Bakanlığı aracı eya karşılıklılık temelinde başka bir devletin silahlı güvenlik güçleri;
 • Çek Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri, Askeri Polis tarafından kullanılan ve "VOJENSKÁ POLICIE'' yazıtını taşıyan ve karşılıklı olarak başka bir Devletin silahlı kuvvetlerinin araçları;
 • CELNÍ SPRÁVA" yazısını taşıyan gümrük idareleri araçları;
 • İtfaiye ekipleri ve "HASIČI" yazısı ile donatılmış gönüllü itfaiye ekipleri araçları;
 • "OBECNÍ POLICIE" veya "MĚSTSKÁ POLICIE'' yazılı taşıyan belediye veya belediye polisi araçları;
 • Çek Cumhuriyeti Hapishane Servisi, özel renk gösterimi ve özel bir yasal düzenlemeye göre işaretlenmiş araçlar;
 • Özel bir yasal mevzuata uygun olarak ZTP kartı veya ZTP / P kartı olan ağır engelli vatandaşları, motorlu karayolu taşıtının işletmecisi özürlü kişi veya ona yakın bir kişi ise taşımak;
 • Kanser veya hemoblastoz tedavisi gören 18 yaşını doldurmamış çocukları taşıyan araç;
 • Güvenlik Kuvvetleri ve Güvenlik Bilgi Hizmetleri Genel Müfettişliği;
 • Engelli insanları taşımak için kullanılan ve engelli evinde bir insanı taşıyan araçlar;
 • kurtarma ve imha çalışmaları yapan ve vatandaşları koruyan araçlar;
 • Kriz durumlarında özel bir yasal düzenlemeye göre devlet malzeme rezervlerinin malzemelerinin taşınmasında veya devletin insani yardım sağlanmasında Devlet Malzeme Rezervleri İdaresi araçları;
 • ücretli yol işletmecisinin veya imtiyaz sahibinin;
 • aracın izin verilen azami kütlesinin 4,25 tondan fazla olmadığı durumlarda, yakıt olarak yalnızca elektrik veya hidrojen kullanan;
 • Tarihi araç ruhsatının verildiği tarihi araçlar için özel bir tescil plakası ile donatılmıştır.

Yukarıda belirtilen ücretsiz araçlar için herhangi bir ücret alınmayacaktır. Araç elektronik ücret sistemine kayıtlı olmalı ve kontrol amacıyla bir elektronik cihaz (on board ünite) ile donatılmalıdır.

Karayolları kanunun 20a madde, 1. fıkra, o) bendinin 13/1997 sayılı değişikliğine göre, ücretli geçiş ödemeden muaf tutulan araçlar olarak kaydı yapılmış olan araçların, 1.1.2020 tarihinden itibaren ödedikleri ücreti geri almaya hakkı vardır. Ödemeyi geri talep etme başvuru yolu ile yapılır. Doldurduğunuz şikâyet formunu e-mail yolu ile  info@mytocz.eu adresine gönderebilir veya başvurunuzu self servis veya irtibat noktasına da sunabilirsiniz. Başvurunun içeriği:

 • İlgili aracın plaka numarası
 • İade edilecek para miktarının gönderileceği banka hesap numarası (para sadece banka havalesi ile iade edilebilir)
 • Başvuru sahibinin aracın sahibi veya işletmecisi olduğunu gösteren belge (aracın büyük teknik belgesi, kiralama sözleşmesi)

Elektronik geçiş ücreti ödemeden muaf tutulma durumunda elektronik cihazın kullanılmasına ilişkin koşulların sözleşmesi

Elektronik geçiş ücreti ödemeden muaf tutulma durumunda elektronik cihazın kullanılmasına ilişkin koşulların sözleşmesi veya bu sözleşmenin değişmesi araç işletmecisi adına araç işletmecisinin yasal organı, resmi makamlardan ve kuruluşlardan yazılı izin alan kişi, araç işletmecisi adına hareket etmeye yetkili olduğunu resmi onayla imza ile kanıtlayan ve bu konuda sistem işletmecisine vekaletname sunan kişi tarafından yapılabilir. Aynı zamanda, kullanıcı tüzel kişi olduğunu aracın teknik belgesini veya araç tescil belgesini sunmakla yükümlüdür. Aracın ön camı metaliz kaplı ise, araç sisteme kaydedilirken bu gerçek sistem işletmecisine bildirilmelidir. Araç işletmecisi sunduğu verilerin ve dokümanların doğruluğundan sorumludur.

Elektronik geçiş ücreti ödemeden muaf tutulma durumunda elektronik cihazın kullanılmasına ilişkin koşulların sözleşmesi müşteri temas noktasında imzalanır
Araç işletmecisi hakkındaki değişiklikler sistem işletmecisine talep formu aracılığı ile bildirilir. Bu form sistem işletmecisine ulaştıktan sonra ki 30 gün içinde sistem işletmecisi bu verileri sisteme geçmekle yükümlüdür.