Geçiş ücretine tabi tutulan araçlar

Ücret toplama işlemine tabi araç kategorilerine genel bakış

Ücret kesme işlemi araç tipine ve paralı yol üzerinde kat edilen mesafeye göredir. Ücretli geçiş, izin verilen azami ağırlığı 3,5 tondan fazla, en az dört tekerlekli karayolu taşıtları ve ücrete tabi karayollarını kullanan taşıtlar için geçerlidir.

Emisyon Kategorisine Göre Araçlar:

 1. EURO IV sınıfına kadar;    
 2. EURO V ve EEV sınıfına;   
 3. EURO VI sınıfı.

CO2 emisyon Kategorisine Göre Araçlar:

 1. CO2 sınıfı 1; 
 2. CO2 sınıfı 2; 
 3. CO2 sınıfı 3; 
 4. CO2 sınıfı 4; 
 5. CO2 sınıfı 5.

Akslara Göre Araçlar:

 1. iki akslı;  
 2. üç akslı;
 3. dört akslı;  
 4. beş veya daha fazla dingilli.

Kategoriye göre araçlar:

 1. Kara yolu motorlu taşıtlari - En az dört tekerleği olan ve 3,5 tondan fazla izin verilen maksimum kütleye sahip bir araç (Bu kategoriye ayrıca karavanlar ve camperler da girer)
 2. Otobüs - Ücretli geçiş sistemi açısından otobüsü, en az dört tekerleği olan ve tescil belgesinde izin verilen azami ağırlığı 3 501 kg veya daha fazla olan ve aşağıda belirtilenlerden en az brini yerine getiren  karayolu taşıt aracıdır:
  • J. alanında, ... M2 veya M3 veya M2G veya M3G araç kategorileri  
  • Araç alanında (tip) ... "" otobüs ""  
  • S. alanında, sürücü dahil 10 veya daha fazla, taşınan kişi (veya S.1 ve S.2 alanındaki oturma ve ayakta pozisyonların toplamı) "

Dinamik ağırlık değişimi

1 Ocak 2021'den itibaren, ücretli geçiş sisteminde ağırlık kategorisinde dinamik değişiklik yapılacaktır; bu, römorkların araca bağlanmasına ve römorkların sökülmesine bağlı olarak bir aracın ağırlık kategorisi sınıflandırmasının değiştiği anlamına gelir.

Bu nedenle, belirli bir aracın ücretli geçiş ücreti, yolculuk sırasındaki aracın / kombinasyonun mevcut ağırlığından türetilecektir.

Ağırlık kategorisinin dinamik değişikliği şunlara bağlı olarak uygulanacaktır:

 • Kayıtlı maksimum izin verilen araç ağırlığı (Araç Tescil Belgesinden F.2 parametreleri "İzin verilen maksimum araç ağırlığı"),
 • Kayıtlı temel aks sayısı (Araç Tescil Sertifikasından L parametresi) ve
 • Sürüş sırasındaki mevcut aks sayısı.

Dinamik ağırlık değişikliğinin spesifik uygulaması, aracın ağırlık kategorisine bağlı olacaktır:

 • (3,5 t;7,5 t) ağırlık kategorisinde kayıtlı araç, arkasına bir veya daha fazla aks bulunan bir römork bağla ise uygulanacak ücret değerlendirilirken, daha yüksek ağırlık kategorisi <7,5 t;12 t) ücreti uygulanacaktır.
 • <7,5 t;12 t) ağırlık kategorisinde kayıtlı araç, arkasına bir veya daha fazla aks bulunan bir römork bağla ise uygulanacak ücret değerlendirilirken, daha yüksek ağırlık kategorisi ≥12 t ücreti uygulanacaktır.