Para cezaları ve geçiş ücreti harç ücretleri

Suçların, idari suçların ve cezaların belirlenmesi

İhlaller

Elektronik geçiş ücret sistemindeki bir aracın sürücüsü yasanın 22j Maddesi hükümlerini ihlal ederek suç işler:

 1. fonksiyonel elektronik cihaza sahip olmayan bir araç kullanır,
 2. elektronik cihaza geçiş ücreti tahsil etmeyi sağlayan verileri girmez veya bunları yanlış girer,
 3. elektronik geçiş ücreti sistemi işletmecisinde kayıtlı olmayan aracı geçiş ücreti tahsile eden yolda kullanır,
 4. polis memuru veya gümrük memurunun elektronik cihazın işleyişini kontrol etmesine ve geçiş ücretinin ödenip ödenmediğini kontrol etmek isteğini kabul etmez,
 5. elektronik cihazı yasa dışı kullanır,
 6. geçiş ücretlerini ödemez,

Söz konusu suç için ilgili mevzuat uyarınca ceza verilebilir.

Elektronik geçiş ücreti sisteminde araç operatörü pozisyonunda iş veren gerçek veya tüzel kişi, kanunun 22i bölümünün hükümlerini ihlal ederek suç işler:

 1. aracı elektronik geçiş sistemine kayıt etmez ve kayıt için gerekli verileri zamanında bildirmez,
 2. araçta elektronik ekipmanın kurulumunu sağlamaz,
 3. geçiş ücreti ödemez,
 4. işlevsel bir elektronik cihazla donatılmamış aracın, elektronik geçiş sisteminin kullanıldığı yolda sürülmesini taahhüt eder, izin verir veya bu aracı bu yolda sürülmesi için başkasına devreder,
 5. elektronik geçiş sisteminde kayıtlı ve belirli bir araçta kullanılan elektronik cihazı başka bir araçta kullanır,
 6. Elektronik cihazın nasıl kullanılacağı hakkında kendi araç sürücülerine bilgi vermez,

Söz konusu suçlar için ilgili mevzuat uyarınca ceza verilebilir.