Geçiş ücreti

1 km ücretli yolun kullanımı için ücret tarifeleri 240/2014 Sb. Sayılı, geçerli Çek Cumhuriyeti Hükümeti Yönetmeliğine göre ve 1.1.2021'den itibaren geçerli olacak şekilde değiştirilmiştir. Belirli bir bölümün kullanım ücreti, belirlenmiş olan ücret ve kullanılan bölümün uzunluğunun çarpımı olarak hesaplanacaktır.

Geçiş ücretleri, yol geçiş ücreti, hava kirliliği ücreti ve trafik gürültüsü ücretinden oluşur. Geçiş ücretlerinin ayrıntılı bir özeti buradan indirilebilir.

Geçiş ücretleri aşağıdakilere göre bölünmüştür:

  • yol kategorisi (otoban; 1. sınıf yollar)
  • araç kategorisi (M2 ve M3 kategorisindeki araçlar hariç elektronik ücretli geçiş sistemindeki araçlar; M2 ve M3 kategorisindeki araçlar)
  • araç emisyon sınıfları (EURO IV sınıfına kadar; EURO V ve EEV sınıfları, EURO VI sınıfı; CNG-BIO EURO VI sınıfı)
  • aracın veya araç kombinasyonunun izin verilen maksimum ağırlığı (3,5 tondan fazla ve 7,5 tondan az; en az 7,5 ton ve 12 tondan az; en az 12 ton)
  • aracın veya araç kombinasyonunun aks sayısı (2 aks; 3 aks; 4 aks; 5 veya daha fazla aks)
  • gün vakti (gün içi ücret- 05.00-22.00 saatleri arası; gece vakti, ücreti- 22.00-05.00 saatleri arası)

Otoban kullanımı için M2 ve M3 kategorilerindeki araçlar hariç, elektronik ücretli geçiş sistemindeki araçlar için geçiş ücretleri

a) 05.00-22.00 saatleri arası

Ücretli geçiş ücretleri tabelası [Çek Kronu/km]

Maksimum izin verilen ağırlık

Emisyon sınıfı

EURO 0–IV

EURO V, EEV

EURO VI

CNG / BIO (EURO VI)

Aks sayısı

2

3

4

≥5

2

3

4

≥5

2

3

4

≥5

2

3

4

≥5

(3,5 t; 7,5 t)

0,056
0,076
0,096
0,116
0,048
0,064
0,081
0,099
0,044
0,060
0,076
0,092
0,042
0,056
0,071
0,086

<7,5 t; 12 t)

1,163
1,563
1,983
2,408
0,985
1,324
1,680
2,040
0,918
1,234
1,566
1,901
0,861
1,157
1,468
1,782

≥12 t

3,045
4,091
5,191
6,295
2,580
3,466
4,398
5,333
2,404
3,230
4,099
4,969
2,253
3,028
3,842
4,657

b) 22.00-05.00 saatleri arası

Ücretli geçiş ücretleri tabelası [Çek Kronu/km]

Maksimum izin verilen ağırlık

Emisyon sınıfı

EURO 0–IV

EURO V, EEV

EURO VI

CNG / BIO (EURO VI)

Aks sayısı

2

3

4

≥5

2

3

4

≥5

2

3

4

≥5

2

3

4

≥5

(3,5 t; 7,5 t)

0,057
0,076
0,096
0,117
0,048
0,064
0,082
0,099
0,045
0,060
0,076
0,093
0,042
0,056
0,072
0,087

<7,5 t; 12 t)

1,169
1,571
1,993
2,421
0,992
1,332
1,691
2,053
0,924
1,242
1,576
1,914
0,867
1,165
1,478
1,795

≥12 t

3,060
4,112
5,218
6,324
2,596
3,487
4,425
5,361
2,420
3,251
4,126
4,997
2,269
3,049
3,869
4,686

Ücretli geçiş elektronik sisteminde kayıtlı, M2 ve M3 kategori araçlar hariç I. sınıf yol kullanma ücretleri

a) 05.00-22.00 saatleri arası

Ücretli geçiş ücretleri tabelası [Çek Kronu/km]

Maksimum izin verilen ağırlık

Emisyon sınıfı

EURO 0–IV

EURO V, EEV

EURO VI

CNG / BIO (EURO VI)

Aks sayısı

2

3

4

≥5

2

3

4

≥5

2

3

4

≥5

2

3

4

≥5

(3,5 t; 7,5 t)

0,036
0,048
0,061
0,074
0,027
0,037
0,047
0,057
0,024
0,032
0,041
0,050
0,021
0,029
0,036
0,044

<7,5 t; 12 t)

0,743
0,998
1,266
1,537
0,565
0,759
0,963
1,170
0,498
0,669
0,849
1,031
0,440
0,592
0,751
0,912

≥12 t

1,944
2,611
3,314
4,016
1,479
1,987
2,521
3,053
1,303
1,751
2,222
2,689
1,153
1,549
1,965
2,378

b) 22.00-05.00 saatleri arası

Ücretli geçiş ücretleri tabelası [Çek Kronu/km]

Maksimum izin verilen ağırlık

Emisyon sınıfı

EURO 0–IV

EURO V, EEV

EURO VI

CNG / BIO (EURO VI)

Aks sayısı

2

3

4

≥5

2

3

4

≥5

2

3

4

≥5

2

3

4

≥5

(3,5 t; 7,5 t)

0,036
0,049
0,062
0,075
0,028
0,037
0,047
0,057
0,024
0,033
0,042
0,050
0,022
0,029
0,037
0,045

<7,5 t; 12 t)

0,749
1,006
1,276
1,550
0,571
0,767
0,974
1,182
0,504
0,677
0,859
1,043
0,446
0,600
0,761
0,924

≥12 t

1,960
2,633
3,341
4,044
1,495
2,008
2,548
3,082
1,319
1,772
2,249
2,718
1,168
1,570
1,992
2,406

M2 ve M3 kategori araçların otoban kullanım ücretli geçiş ücreti

a) 05.00-22.00 saatleri arası

Ücretli geçiş ücretleri tabelası [Çek Kronu/km]

Maksimum izin verilen ağırlık

Emisyon sınıfı

EURO 0–IV

EURO V, EEV

EURO VI

CNG / BIO (EURO VI)

Aks sayısı

2

≥3

2

≥3

2

≥3

2

≥3

(3,5 t; 7,5 t)

0,051
0,068
0,043
0,058
0,040
0,054
0,037
0,050

<7,5 t; 12 t)

0,640
0,859
0,542
0,728
0,505
0,679
0,473
0,636

≥12 t

0,761
1,023
0,645
0,866
0,601
0,807
0,563
0,757

b) 22.00-05.00 saatleri arası

Ücretli geçiş ücretleri tabelası [Çek Kronu/km]

Maksimum izin verilen ağırlık

Emisyon sınıfı

EURO 0–IV

EURO V, EEV

EURO VI

CNG / BIO (EURO VI)

Aks sayısı

2

≥3

2

≥3

2

≥3

2

≥3

(3,5 t; 7,5 t)

0,051
0,068
0,043
0,058
0,040
0,054
0,038
0,051

<7,5 t; 12 t)

0,643
0,864
0,545
0,733
0,508
0,683
0,477
0,641

≥12 t

0,765
1,028
0,649
0,872
0,605
0,813
0,567
0,762

M2 ve M3 kategori araçların I. sınıf yol kullanım ücretleri

a) 05.00-22.00 saatleri arası

Ücretli geçiş ücretleri tabelası [Çek Kronu/km]

Maksimum izin verilen ağırlık

Emisyon sınıfı

EURO 0–IV

EURO V, EEV

EURO VI

CNG / BIO (EURO VI)

Aks sayısı

2

≥3

2

≥3

2

≥3

2

≥3

(3,5 t; 7,5 t)

0,032
0,043
0,025
0,033
0,022
0,029
0,019
0,026

<7,5 t; 12 t)

0,408
0,549
0,311
0,417
0,274
0,368
0,242
0,325

≥12 t

0,486
0,653
0,370
0,497
0,326
0,438
0,288
0,387

b) 22.00-05.00 saatleri arası

Ücretli geçiş ücretleri tabelası [Çek Kronu/km]

Maksimum izin verilen ağırlık

Emisyon sınıfı

EURO 0–IV

EURO V, EEV

EURO VI

CNG / BIO (EURO VI)

Aks sayısı

2

≥3

2

≥3

2

≥3

2

≥3

(3,5 t; 7,5 t)

0,033
0,044
0,025
0,033
0,022
0,029
0,019
0,026

<7,5 t; 12 t)

0,412
0,553
0,314
0,422
0,277
0,372
0,246
0,330

≥12 t

0,490
0,658
0,374
0,502
0,330
0,443
0,292
0,392