Nastavení počtu náprav na palubní jednotce

Od 1. 1. 2021 jsou v mýtném sytému nově rozlišeny sazby pro vozidla kategorie M2 a M3 (autobusy) dle aktuálního počtu náprav a u ostatních vozidel je nově zavedena sazba pro 5 a více náprav.

 Pro dopravce tato změna znamená:

  • Vozidla musí mít na palubní jednotce nastavený skutečný počet náprav a to i v případě 5 a více náprav (počet náprav 5+ je pak na OBU zobrazen současně diodami 2 a 3)
  • Vozidla kategorie M2 a M3 musí nově od začátku roku při jízdě po zpoplatněné pozemní komunikaci nastavit na palubní jednotce aktuální počet náprav

napravy