Задаване на броя на осите на бордовия модул

От 1 януари системата за пътни такси диференцира наскоро тарифите за превозни средства от категории M2 и M3 (автобуси) според текущия брой оси, а за други превозни средства е въведена тарифа за 5 или повече оси.

 За превозвачите тази промяна означава:

  • Превозните средства трябва да имат действителния брой оси, настроени на бордовия модул, дори в случай на 5 или повече оси (броят на оси 5+ се показва едновременно на OBU от диоди 2 и 3)
  • Превозните средства от категории M2 и M3 вече трябва да задават текущия брой оси на бордовия модул, когато се движат по пътни такси от началото на годината.

napravy