Център за обслужване на клиенти

Клиентската телефонна линия предоставя услуги ДЕНОНОЩНО на телефон +420 243 243 243

Операторите с удоволствие ще отговорят на въпросите Ви, свързани с електронното събиране на пътни такси, ще приемат уведомления за технически проблеми, рекламации или други сигнали.

Спецификация на обхвата на услугите, предоставяни в центъра за обслужване на клиенти

Центърът за обслужване на клиенти предлага услуги за клиенти, като тук можете също да съобщите за технически проблем, рекламация или оплакване. Центърът за обслужване на клиенти предлага следните услуги:

  • предоставя обща информация за Системата за електронно таксуване;
  • предоставя подробна информация относно начислените сметки и обяснение на евентуалните възражения срещу начислените сметки;
  • приема сигнали за техническа неизправност на електронното устройство (бордовото устройство), както и за негова загуба или кражба;
  • позволява приемане на заявления за създаване на достъп до Портала самообслужване на клиенти и възстановяване на паролата за достъп до Портала за самообслужване на клиенти;
  • позволява приемане на рекламации, оплаквания и предложения;
  • позволява получаване на сигнали за технически проблеми в Електронната система за събиране на пътни такси;
  • позволява изпращане на дубликати на данъчните документи;

Поверителна информация, лични данни и свързана с тях информация, отнасящи се до конкретна сметка на ползвател на превозно средство, се предоставят само след проверка на обаждащия се, като информацията се предоставя едва след отговаряне на контролни въпроси, свързани с избрани регистрирани данни от страна на служителите за центъра за обслужване на клиенти.

Операторите говорят следните езици:

  • чешки, английски, немски, полски, румънски, унгарски, руски. 

Разговори с Клиентската линия се таксуват като обикновени разговори към стационарни телефони в рамките на Чешката република.