Centrum Obsługi Klienta

Infolinia świadczy usługi całodobowo pod numerem telefonu +420 243 243 243

Operatorzy odpowiedzą na pytania, które dotyczą elektronicznego poboru opłat drogowych, przyjmą zgłoszenia w sprawie problemów technicznych bądź doradzą w kwestii reklamacji i innych.

Specyfikacja zakresu usług obsługi klienta świadczonych w Centrum Obsługi Klienta.

Centrum Obsługi Klienta zapewnia obsługę klienta, gdzie można także zgłosić problem techniczny, reklamację lub skargę. Centrum obsługi klienta zapewnia następujące usługi:

  • zapewnia ogólne informacje na temat elektronicznego systemu poboru opłat
  • podaje szczegółowe informacje na temat danych rozliczeniowych i wyjaśnień wszelkich zastrzeżeń dotyczących rozliczeń
  • przyjmuje zgłoszenia awarii technicznych urządzenia elektronicznego (jednostki pokładowej), jego utratę lub kradzież,
  • pozwala na przyjęcie zgłoszeń dotyczących dostępu do samoobsługi i odnowienia hasła dostępu do Samoobsługi,
  • umożliwia przyjmowanie reklamacji, skarg i sugestii
  • umożliwia przyjmowanie raportów na temat problemów technicznych Elektronicznego Systemu Poboru Opłat Drogowych
  • umożliwia przyjmowanie duplikatów dokumentów podatkowych

Poufne informacje, dane osobowe i związane z nimi szczegółowe informacje dotyczące konkretnego konta użytkownika pojazdu są udostępniane dopiero po zweryfikowaniu osoby dzwoniącej, której te informacje są dostarczane tylko po udzieleniu odpowiedzi na pytania kontrolne związane z wybranymi zarejestrowanymi danymi przez pracowników Centrum Obsługi Klienta.

Operatorzy mówią w następujących językach: 

  • czeski, angielski, niemiecki, polski, rumuński, węgierski, rosyjski.

Koszt połączenia z infolinią podlega opłacie jak w przypadku standardowych połączeń stacjonarnych w ramach Republiki Czeskiej.