Najczęściej zadawane pytania

Przegląd najczęściej zadawanych pytań i odpowiedzi związanych z kompleksową usługą elektronicznego poboru opłat drogowych

W przypadku, gdy nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie, możesz je przesłać do nas za pośrednictwem zgłoszenia od klienta lub zwrócić się do operatorów Infolinii.

Zakres odcinków płatnych został rozszerzony na podstawie rozporządzenia o 373,3 km dróg krajowych. Konkretnie są to następujące odcinki dróg krajowych:

 • droga krajowa I/16 Řevničov - Bezděčín, długość 88,4 km
 • droga krajowa I/22 Vodňany - Klatovy, długość 75,2 km
 • droga krajowa I/27 Plzeň, Litice - Klatovy, długość 38,8 km
 • droga krajowa I/34 Havlíčkův Brod - Koclířov, długość 81,5 km
 • droga krajowa I/38 Jihlava - Hatě, długość 89,4 km

Przejrzysta mapa dróg płatnych wraz z wyszczególnionymi punktami kontaktowymi i dystrybucyjnymi, w których można dokonać rejestracji samochodu, znajduje się tutaj.

W trybie z odroczonym terminem płatności (post-pay) zwrot jednostki pokładowej nie oznacza automatycznie wyrejestrowania samochodu z sytemu. Rejestracja samochodu zostaje cały czas otwarta, w razie konieczności kolejnej przyszłej zaplanowanej/niezaplanowanej jazdy. W przypadku gdyby właściciel fimy bądź kierowca jechał ponownie danym pojazdem, nie będzie miał problemu z odbiorem jednostki pokładowej. W przypadku gdyby wlaściciel w przyszłości jednostki pokładowej nie potrzebował, ponieważ na przykład samochód został sprzedany  (wykupiony z leasingu) konieczne jest wyrejestrowanie samochodu jednym z poniższych sposobów:

 • Użytkownik w trybie z odroczonym terminem płatności ukończy rejestrację samochodu w samoobsludze klienta,
 • Użytkownik z trybem odroczonej płatności zarejestrowany za pośrednictwem firmy paliwowej celem ukończenia rejestracji musi kontaktować sie ze swoim przedstawicielem kart paliwowych,
 • Rejestrację w obydwóch przypadkach również można zakończyć w Punkcie Kontaktowym, gdzie powinna się pojawić osoba do tego uprawniona (Przedstawiciel ustawowy spółki/firmy bądź osoba posiadająca pełnomocnictwo).

W trybie przedpłaconym (pre-paid) zwrot jednostki pokładowej oznacza zakończenie rejestracji samochodu.

Tak, do poruszania się po drogach płatnych (tj. również drogach płatnych od 1.7.2022) przewoźnik musi spełnić niezbędne wymagania. W szczególności zarejestrować pojazd w Elektronicznym Systemie Poboru Opłat i wyposażyć go w urządzenie pokładowe. Rejestracji można dokonać online lub w jednym z punktów dystrybucji. Jeżeli przewoźnik korzysta z karty paliwowej, może również zwrócić się o pomoc przy rejestracji do wystawcy tejże karty.

Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu +420 243 243 243.

Sposób postępowania przy instalacji urządzenia elektronicznego jest dostępny tutaj.

Opłacie drogowej za korzystanie z płatnych dróg podlega drogowy pojazd silnikowy o co najmniej czterech kołach, którego największa dopuszczalna masa wynosi powyżej 3,5 tony

 W celu rejestracji pojazdu w Elektronicznym Systemie Poboru Opłat Drogowych Użytkownik Pojazdu jest zobowiązany – zgodnie z Ustawą i Rozporządzeniem – udostępnić Administratorowi Systemu dane potrzebne do rejestracji pojazdu oraz przedłożyć Kartę pojazdu pojazdu lub Dowód rejestracyjny pojazdu. 

Urządzenie pokładowe jest udostępniane przewoźnikom za kaucją. Można je odebrać w punktach sprzedaży. Listę punktów dystrybucyjnych i kontaktowych wraz z informacjami o aktualnych przerwach technicznych można znaleźć w sekcji Dokumenty do pobrania (https://mytocz.eu/dokumenty).

Według czeskich przepisów ten typ pojazdu musí zostać zarejestrowany jako pojazd ciężarowy. Nie jest to autobus.

 • Jeżeli zgłoszenie składa firma, przedsiębiorca lub obywatel z siedzibą w Republice Czeskiej, może on użyć kwalifikowanego podpisu lub uznawanego  podpisu (tj. Podpisu opartego na kwalifikowanym certyfikacie, który niekoniecznie jest przechowywany w kwalifikowanym urządzeniu)
 • Jeżeli zgłoszenie składa organ publiczny (instytucja publiczna) w Republice Czeskiej, musi użyć kwalifikowanego podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu
 • Jeżeli wniosek składa firma , przedsiębiorca lub obywatel z siedzibą w UE, musi podpisać się kwalifikowanym podpisem
 • Jeżeli zgłoszenia składa firma, przedsiębiorca lub obywatel spoza UE, może użyć dowolnego podpisu wydanego przez zaufany urząd certyfikacji

Urządzenie elektroniczne (urządzenie pokładowe) można zwrócić osobiście w punkcie dystrybucji lub w punkcie kontaktowym lub przesłać pocztą na adres (no Premid OBU!Annex NET s.r.o., České družiny 5, 160 00 Praha 6, Czech Republic wraz z należycie wypełnionym formularzem roszczenia (razem z pełnymi danymi konta bankowego), który można pobrać z portalu klienta. Jednostki należy wysłać z dużym wyprzedzeniem przed datą wygaśnięcia. W przypadku, że odeślecie jednostkę pokładową pocztą i będziecie ją znowu potrzebować w terminie krótszym niż 6 miesięcy, wystawiacie się ryzyku, że zwrot jednostki nie będzie jeszcze dokończony i rejestracja Waszego pojazdu w danej chwili będzie niemożliwa. Wysyłając więcej urządzeń OBU jednocześnie, należy je zapakować w taki sposób, by nie miały one kontaktu fizycznego ze sobą podczas transportu. Zapobiegnie to możliwemu uszkodzeniu OBU. Nie zalecamy wysyłania jednostek spoza Unii Europejskiej ze względu na opłaty celne. Jednostki przedpłacone, za które wypłacono środki pieniężne gotówką, zaleca się zwracać osobiście w punktach obsługi klienta.

System zniżek na opłaty drogowe cały czas działa i warunki ich przynawania są określone w Rozporządzeniu Rządu Nr 240/2014 Dz. U. w sprawie opłat czasowych, stawek opłat drogowych, rabatów od opłat drogowych oraz postępowania w przypadku zastosowania rabatu od opłaty drogowej. Przewoźnik (właściciel pojazdu) może zarejestrować pojazd w systemie rabatowym zniżek na 2 sposoby:
Rejestracja  za pomocą samoobslugi klienta przy użyciu podpisu elektronicznego (dostęp do strefy samoobsługi klienta został wygenerowany podczas rejestracji w Systemie Elektronicznego Poboru Opłat Myta). Po zalogowaniu się do strefy klienta wybieramy sekcję dane klienta, następnie Zniżki i kolejno załączamy skan dowodu rejestracyjnego pojazdu. Należy również pobrać formularz „Podanie danych w celu zniżek“, który znajduje się w sekcji dokumenty do pobrania i także załączyć.  Rejestracji można również dokonać bez użycia podpisu elektronicznego w punkcie kontaktowym. W tym celu należy pobrać dokument „Podanie danych w celu zniżek“, dołączyć kserokopię dowodów rejestracyjnych pojazdów. Umowę podpisać może właściciel firmy jak i osoba, która posiada upoważnienie potwierdzone notarialnie.
Powyższy system jest dostępny zarówno dla przewoźników posiadających tryb abonamentowy (post-pay) jak i tryb karty przedpłaconej (pre-paid).

Aby zatwierdzić rejestrację zniżek, konieczne jest, aby osoba ubiegająca się o zniżkę była podana w dowode rejestracyjnym jako właściciel lub operator pojazdu. W przeciwnym razie konieczne jest przedłożenie umowy leasingu / wynajmu.

In order to be able to log in to your Self-Care Portal, it is first necessary that you have established user access to the Self-Care Portal (it is generated automatically when registering your vehicle) and know the login details (you will find this information in the e-mail sent to you during registration or you can request them at info@mytocz or +420 243 243 243). Subsequently, it is necessary to connect your user access to the Self-Care Portal with the means of electronic identification. Only then will it be possible to log in to the Self-Care Portal via electronic identity.

„Uszkodzone Urządzenie Pokładowe” jest to takie urządzenie, które jest uszkodzone mechanicznie (np, złamane, porysowane, w urządzeniu brakuje przewodu zasilającego albo jest  uszkodzone w inny sposób, który uniemośliwia jego prawidłowe funkcjonowanie, nieczytelny kod kreskowy/numeryczny. Do uszkodzeń zaliczamy również widoczne wizualnie znaki (np. popisane, zabrudzone, przypalone, zalane,  nieszczelne/pojawiające się ślady wyciekającej cieczy do wnętrza urządzenia, zanieczyszczone klejem, wyposażone w inny kabel (nieoryginalny) niż kabel producenta odebrany w Punkcie Dystrybucji, Punkcie Kontaktowym lub pocztą). Ocena sprawności urządzenia elektronicznego jest głównie ocenia poprzez czytelność kodu kreskowego jak i  jego ogólnego funkcjonowania. Uszkodzone urządzenie pokładowe to również takie urządzenie, którego awarię spowodował sam użytkownik/kierowca pojazdu, fakt ten jest potwierdzony poprzez osobę upoważnioną.

Zalecamy użycie np. Adobe Acrobat Reader.

Procedura podpisywania w programie Acrobat jest następująca:

 1. Otworzy się plik PDF, który chcesz podpisać.
 2. Kliknij na zakładkę „Narzędzia” w lewym górnym rogu.
 3. Kliknij na pozycję „Certyfikaty”.
 4. Acrobat przełącza się z powrotem na otwarty plik PDF, a w górnej części pojawi się panel „Certyfikaty”.
 5. Kliknij przycisk „Podpisuj cyfrowo”.
 6. Pole podpisu zostanie narysowane ręcznie, gdzie wyświetlana jest widoczna część podpisu.
 7. Otworzy się okno dialogowe, w którym musisz wybrać certyfikat, aby utworzyć podpis.
 8. Kliknij przycisk „Podpisać”.
 9. Otworzy się okno dialogowe zapisywania ostatecznego dokumentu z podpisem.
 10. Acrobat tworzy podpis i zapisuje dokument. Alternatywnie może zostać wyświetlone okno dialogowe umożliwiające wprowadzenie kodu PIN / hasła dla klucza podpisu, w zależności od urządzenia, na którym składa się podpis.