Често задавани въпроси

Най-често задаваните въпроси, свързани със Електронната система за събиране на пътни такси

The range of toll sections is extended by the government decree by 373.3 kilometers of 1st class roads. Specifically, the following sections of 1st class roads will be tolled in both directions:

 • road I/16 Řevničov - Bezděčín, length 88,4 km
 • road I/22 Vodňany - Klatovy, length 75,2 km
 • road I/27 Plzeň, Litice - Klatovy, length 38,8 km
 • road I/34 Havlíčkův Brod - Koclířov, length 81,5 km
 • road I/38 Jihlava - Hatě, length 89,4 km

You can find a clear map of toll roads as well as contact and distribution points where the necessary registration of the vehicle can be made can be found here.

В режим на последващо плащане връщането на бордовото устройство не означава автоматично прекратяване на регистрацията на превозното средство. Регистрацията на превозното средство остава отворена в случай, че Ползвателят на превозното средство пожелае след време отново да вземе устройство за даденото превозно средство. Ако Ползвателят на превозното средство повече не се нуждае от бордовото устройство (например в случай, че е продал превозното средство), трябва да прекрати регистрацията на превозното средство по един от следните начини:

 • Потребителите в режим на последващо плащане с разсрочено плащане прекратяват регистрацията на превозното средство в Портала за самообслужване на клиенти.
 • Потребителите в режим на последващо плащане с карта за гориво, се обръщат за прекратяване на регистрацията на превозното средство  към емитента на картата за гориво.
 • И в двата случая регистрацията на превозното средство може да бъде прекратена също така в Контактна точката, където трябва да се яви компетентно лице (представляващият дружеството или упълномощено лице).

В режим на предплащане връщането на бордовото устройство води същевременно до прекратяване на регистрацията на превозното средство.

Yes, for driving on toll roads (thus also newly charged from 1 July 2022) the carrier must meet the necessary requirements. In particular, to register the vehicle in the Electronic Toll System and equip it with an on-board unit. Registration can be done online or at one of the points of sale. If the carrier uses one of the fleet cards, the carrier can also ask the fleet card issuer for assistance.

You can also get all the necessary information on the customer service line +420 243 243 243.

Начина на монтаж на електронното устройство ще намерите тук: външен линк .

На таксуване с пътна такса за използване на платена пътна комуникация подлежи шосейно моторно превозно средство с не по-малко от четири колела, чиято най-голяма допустима маса превишава 3,5 тона.

За регистриране на превозно средство в Електронната система за събиране на пътни такси Ползвателят на превозното средство е длъжен – в съответствие със Закона и с Постановлението – да предостави на Оператора на системата на необходимите данни за регистриране на превозното средство и да представи Големия талон или Малкия талон на превозното средство. 

The on-board unit is provided to the carriers in exchange for the deposit. It can be picked up at points of sale. You can find a list of distribution and contact points (including outages) in the Documents to download section (https://mytocz.eu/en/documents).

Според чешкото законодателство този вид превозни средства трябва да бъдат регистрирани като товарни автомобили. Те не са автобуси. 

 • Ако подателят на заявлението е дружество, предприемач или физическо лице със седалище в Чешката република, може да се използва за квалифициран подпис или признат подпис (т.е. подпис, основаващ се на квалифицирано удостоверение, който не е задължително да бъде съхранен на квалифицирано средство)
 • Ако подателят на заявлението е орган на държавната власт (държавна институция) в Чешката република, трябва да се използва квалифициран подпис, с квалифициран времеви печат
 • Ако подателят на заявлението е дружество, предприемач или физическо лице със седалище в ЕС, трябва да използва квалифициран подпис 
 • Ако подателят на заявлението е дружество, предприемач или физическо лице със седалище извън ЕС, може да използва произволен подпис, издаден от надежден орган за сертифициране

Бордовите устройства за връщане, изпращайте на адрес (no Premid OBU!) Annex NET s.r.o., České družiny 5, 160 00 Praha 6, Czech Republic  заедно с надлежно попълнен формуляр за рекламация, включително пълни банкови данни. Устройтсвата трябва да бъдат изпратени достатъчно преди изтичането на срока им за експлоатация. Непрепоръчваме изпращането на устройства от страни извън Европейския съюз заради митническите такси. Устройства в режим  pre-pay, при които средствата са били изплатени в брой, препоръчваме да бъдат върнати лично в пунктовете за обслужване.

Системата за отстъпки от пътни такси продължава да работи, правилата за тяхното предоставяне се  регламентира от Постановление на правителството № 240/2014 Сб. и са уточнени в Общите условия.
Превозвачът трябва първо да регистрира превозното средство в системата за отстъпки в Порталът за самообслужване на клиенти с използването на електронен подпис. (достъпите са били генерирани при регистрацията на превозното средство)  и да попълни формуляр Предоставяне на информация за отстъпка, който може да бъде изтеглен от секцията Документи за изтегляне. Регистрацията може да бъде извършена и без електронен подпис  в Контактните точки, като  упълномощеното лице предостави попълненият формуляр за отстъпка и копие на големия талон. В системата за отстъпки могат да се регистрират всички потребители със своите превозни средства, работещи както в режим с отложено плащане (postpay), така и в режим с предварително плащане (prepay).
За да бъде одобрена регистрацията за отстъпка е необходимо заявителят за отстъпка да е уведен в талона на автомобила , а то като собственик или  оператор на превозното средство. В противен случай е необходимо да се представи договор за лизинг или наем. 

In order to be able to log in to your Self-Care Portal, it is first necessary that you have established user access to the Self-Care Portal (it is generated automatically when registering your vehicle) and know the login details (you will find this information in the e-mail sent to you during registration or you can request them at info@mytocz or +420 243 243 243). Subsequently, it is necessary to connect your user access to the Self-Care Portal with the means of electronic identification. Only then will it be possible to log in to the Self-Care Portal via electronic identity.

“Damaged electronic device” means an Electronic device that is mechanically damaged (eg broken, scratched device or missing power cord or degraded or otherwise damaged bar / numeric code) or has visually visible signs of damage (eg labelled, dirty, burnt, leaked / appearing signs of liquid penetration into the device or contaminated with glue or equiped with a cable other than that specified by the manufacturer or received at the Distribution or Contact Point or by post). A damaged electronic device is assessed regardless of the functionality of the barcode or the Electronic Device as such. The damaged electronic device is such an electronic device, which malfunction was caused by the Vehicle Operator or the Driver, this fact is confirmed by authorized persons.

Препоръчваме да се използва например Adobe Acrobat Reader.

Процедурата за подписване в Acrobat е следната:

 1. Отворете PDF файла, който искате да подпишете.
 2. В горния ляв ъгъл щракнете върху раздела "Инструменти" ("Tools").
 3. Щракнете върху "Сертификати".
 4. Acrobat ще превключи отново към отворения PDF файл като в горната част ще се появи панел "Сертификати".
 5. Натиснете бутона "Цифров подпис".
 6. Начертайте ръчно поле за подпис, където ще се появи видимата част на подписа.
 7. Ще се отвори диалогов прозорец, в който трябва да изберете сертификата, чрез който да се създаде подписа.
 8. Щракнете върху бутона "Подпиши".
 9. Ще се отвори диалогов прозорец за запазване на получения документ с подпис.
 10. Acrobat създава подпис и запазва документа. Евентуално, в зависимост от конкретното устройство, с което се подписва, може да се случи да се появи диалогов прозорец за въвеждане на ПИН / парола като ключ за подписа.