Функции и описание

Основни принципи на работа на Електронното устройство (бордово устройство)

Електронното устройство позволява еднозначна идентификация и определяне на местоположението на превозно средство от Електронна система за събиране на пътни такси. Електронното устройство е непреносимо и от 1.12.2019 Ползвателят на превозното средство е задължен при движение по Платените пътни комуникации на територията на Чешката република да го използва в превозното средство, подлежащо на задължение за плащане на Пътни такси.

В рамките на Електронната система за събиране на пътни такси Операторът използва електронни устройства, съчетаващи три ключови технологии:

  • сателитна технология GPS за определяне на местоположението (отговаря за събирането на данни за използването на Платените пътни комуникации),
  • GSM / GPRS технология за комуникация в рамките на мобилните мрежи (служи за пренос на данни между Електронното устройство и другите информационни системи в рамките на Електронната система за събиране на пътни такси),
  • микровълнова технология DSRC за комуникация на къси разстояния (използва се за проверка на платците на пътни такси като част от процеса по контрол на събирането на пътни такси).

Електронното устройство Billien OBU 5051 е с размери 145 x 92 x 40 mm (без държача) и тегло около 290 грама. На предната страна на Електронното устройство има индикатори, четири бутона за управление и елементи на светлинната и звуковата сигнализация, които позволяват на водачите правилно да настроят и използват Електронното устройство. Неразделна част от Електронното устройство са и основните му аксесоари, предназначени за монтиране в превозното средство през запалката.

В централната част на електронното устройство се намира група от символи с цветна подсветка, чиято функция е сигнализират на водача:

  • състоянието на остатъка от пътни такси (т. 6),
  • състоянието на батерията и захранването (т. 7),
  • актуалните настройки на броя оси (т. 8, 9, 10).

Електронното устройство има четири бутона. Горните бутони (т. 2 и 4) се използват за превключване (превъртане нагоре/надолу) между допустимия брой оси за регистрираната категория превозно средство. Долният ляв бутон (т. 3) включва/изключва звуковата сигнализация (Забележка: някои звукови сигнали не могат да бъдат изключвани с оглед на важността им). Долният десен бутон (т. 5) служи за ръчно извикване на комуникация.

Звуково се сигнализират следните състояния:

  • Електронното устройство е изключено от външния източник на захранване;
  • ниско ниво на батерията;
  • блокиране на Електронно устройство;
  • преминаване от едно състояние в друго (например преминаване в режим сън, активиране или деактивиране на Електронното устройство, и др.).

 

OBU 5051
OBU 5051