Калкулатор на пътни такси

Опростен инструмент за изчисляване на приблизителния размер на пътните такси в зависимост от маршрута или разстоянието.

Калкулаторът за пътни такси в Портала за клиенти www.mytocz.eu служи единствено за информативно изчисляване на размера на пътните такси. За целите на изчисляването трябва да се посочи категорията на Превозното средство и стандарта му за емисии, приблизителното разстояние по маршрут с Платени пътни комуникации (разстояние). Може също да се посочи само категорията на Превозното средство, стандарта му за емисии, началната и крайната точка на планирания маршрут(маршрут).

Калкулаторът не взима под внимание проходимостта на пътя за дадената категория превозно средство. Затова препоръчваме да проверите предложения маршрут и ако е необходимо да го коригирате като добавите транзитна точка (например, при преминаване през Прага).

Размер на дължимите пътни такси

Размерът на дължимите  пътните такси за използването на платените пътни комуникации, определени в действащото законодателство, изчислен с помощта на калкулатора на пътни такси, има информативен характер.
Изчислението не взема под внимание отстъпките от пътните такси.