Punkty dystrybucyjne

Specyfikacja zakresu usług świadczonych dla klientów w punktach dystrybucyjnych

Punkt dystrybucyjny to miejsce, gdzie są świadczone usługi dla klientów, a także gdzie między innymi można zarejestrować pojazdy w trybie przedpłaconym. Za pośrednictwem punktów dystrybucyjnych nie można zawierać Umów w sprawie warunków płatności abonamentowej w trybie płatności abonamentowej.

 

W punkcie dystrybucyjnym świadczone są następujące usługi:

 • przekazuje ogólne informacje dotyczące elektronicznego systemu poboru opłat drogowych,
 • umożliwia w trybie płatności przedpłaconej rejestrację pojazdu w elektronicznym systemie poboru opłat drogowych,
 • umożliwia opłacenie kaucji i wydania urządzenia elektronicznego, jego zwrot i zwrot nieaktywnego urządzenia elektronicznego w trybie przedpłaty (w przypadku zwrotu urządzenia elektronicznego w trybie przedpłaty w punkcie dystrybucyjnym dojdzie automatycznie do zakończenia rejestracji pojazdu w elektronicznym systemie poboru opłat),
 • umożliwia w trybie z odroczoną płatnością, po uprzedniej rejestracji pojazdu w elektronicznym systemie poboru opłat w punkcie kontaktowym lub u wydawcy kart paliwowych, wydanie urządzenia elektronicznego (po przedłożeniu numeru rejestracyjnego pojazdu i przedłożeniu dowodu rejestracyjnego pojazdu lub karty pojazdu), jego zwrot i zwrot nieaktywnego urządzenia elektronicznego (w przypadku zwrotu urządzenia elektronicznego w reżimie odroczonej płatności w punkcie dystrybucyjnym nie dojdzie do automatycznego zamknięcia rejestracji w elektronicznym systemie poboru opłat),
 • umożliwia uiszczenie przedpłaconej opłaty drogowej w trybie przedpłaconym,
 • umożliwia pobranie niewykorzystanej przedpłaconej opłaty drogowej przy jednoczesnym zwrocie urządzenia elektronicznego,
 • umożliwia dodatkowe opłacenie dłużnej opłaty drogowej za jazdę pojazdu po odcinkach podlegających opłacie bez urządzenia elektronicznego lub z niedziałającym urządzeniem elektronicznym po przekazaniu potrzebnych informacji przez użytkownika (rekonstrukcja trasy według danych, miejsca i czasu wjazdu na drogę podlegającą opłacie i wyjazdu z niej),
 • umożliwia złożenie wniosku o dopłacenie do opłaty drogowej z innego tytułu niż nieistniejącego czy niedziałającego urządzenia elektronicznego,
 • umożliwia uzyskanie elektronicznych zestawień transakcji związanych z opłatą drogową za okres maksymalnie ostatnich trzech (3) lat i maksymalnie za 45 dni w ciągu, włącznie ze stanowiskiem metodycznym w tej sprawie,
 • w trybie płatności abonamentowej oraz w trybie przedpłaconym umożliwia wymianę urządzenia elektronicznego w razie jego awarii technicznej lub w przypadku uszkodzonego urządzenia elektronicznego jego zastąpienie w razie jego utraty lub kradzieży oraz przyjęcie zgłoszenia o awarii, utracie czy kradzieży,
 • umożliwia przyjęcie wniosku w sprawie utworzenia dostępu do samoobsługi oraz przywrócenia hasła dostępu do samoobsługi,
 • umożliwia przyjęcie reklamacji, skarg i zgłoszeń,
 • umożliwia przyjęcie zgłoszeń dotyczących problemów technicznych,
 • podaje informacje o przewidywanej wysokości opłaty drogowej na podstawie danych podanych przez Użytkownika  dotyczących trasy, czasu jazdy i kategorii pojazdu,
 • podaje informacje o szczegółach rozliczania i wyjaśnia ewentualne zarzuty dotyczące rozliczeń,
 • zapewnia komunikacje w języku czeskim i angielskim,
 • zapewnia dostęp do materiałów informacyjnych w następujących językach: czeski, angielski, niemiecki, słowacki, polski, rumuński, węgierski rosyjski, bułgarski, litewski, serbski, turecki.

Spis poszczególnych punktów dystrybucyjnych oraz informacje o nich można znaleźć w sekcji spis punktów dystrybucyjnych lub można je zobaczyć na mapie dróg podlegających opłacie.

Wszelkie dalsze informacje dotyczące handlowych i komunikacyjnych kanałów klienta oraz zakresu świadczonych przez nie usług są podane w odpowiednim przepisie ogólnych warunków handlowych administratora systemu, które są dostępne w sekcji Dokumenty do pobrania. "

 

Spis punktów dystrybucyjnych