Kary i dopłaty do opłat drogowy

Specyfikacja wykroczenia, wykroczenia administracyjnego i kary

Wykroczenia

Kierowca pojazdu w elektronicznym systemie poboru opłat drogowych dopuści się wykroczenia, jeśli niezgodnie z przepisem § 22j ustawy:

 1. będzie użytkował pojazd, który nie jest wyposażony w działające urządzenie elektroniczne,
 2. będzie użytkował pojazd bez wprowadzenia do urządzenia elektronicznego danych umożliwiających ustanowienie opłaty drogowej bądź poda błędne dane,
 3. będzie korzystać z odcinka podlegającego opłacie w pojeździe, który nie był zarejestrowany u administratora elektronicznego systemu poboru opłaty drogowej,
 4. nie zastosuje się do wezwania policjanta lub celnika, aby umożliwić przeprowadzenie kontroli działania urządzenia elektronicznego oraz uiszczenia opłaty drogowej bądź
 5. w nieuprawniony sposób obchodzi się z urządzeniem elektronicznym
 6. nie uiści opłaty drogowej.

Za powyższe wykroczenie przysługuje kara w myśl obowiązujących przepisów. 

Osoba prawna lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą jako użytkownik pojazdu w elektronicznym systemie poboru opłat drogowych dopuści się wykroczenia, jeśli w sprzeczności z przepisem § 22i ustawy:

 1. nie zarejestruje pojazdu w elektronicznym systemie poboru opłat drogowych i nie zgłosi bezzwłocznie zmiany danych potrzebnych do rejestracji,
 2. nie zapewni instalacji zarejestrowanego urządzenia elektronicznego w pojeździe,
 3. nie uiści opłaty drogowej,
 4. nakaże, zezwoli lub powierzy prowadzenie pojazdu w elektronicznym systemie poboru opłat drogowych, który nie jest wyposażony w działające urządzenie elektroniczne, po drodze podlegającej opłacie,
 5. będzie korzystać z urządzenia elektronicznego przeznaczonego dla konkretnego pojazdu zarejestrowanego w elektronicznym systemie poboru opłat drogowych w innym pojeździe w elektronicznym systemie poboru opłat drogowych bądź 
 6. nie pouczy kierowcy użytkowanych przez niego pojazdów o sposobie postępowania z urządzeniem elektronicznym i korzystania z niego.

Za powyższe wykroczenie przysługuje kara w myśl obowiązujących przepisów.