Penalități și plăți suplimentare ale taxei rutiere

Specificarea contravențiilor, a delictelor administrative și a penalităților

Contravenții

Conducătorul vehiculului înregistrat în sistemul de taxare electronică comite o contravenție încălcând prevederile par. 22i din Lege prin faptul că:

 1. utilizează un vehicul care nu este dotat cu un echipament electronic funcțional,
 2. utilizează vehiculul fără să introducă în echipamentul electronic datele care permit stabilirea taxei rutiere, respectiv introduce date incorecte,
 3. utilizează drumurile cu taxă cu un vehicul care nu a fost înregistrat la operatorul sistemului de taxare electronică,
 4. nu respectă solicitarea agentului de poliție sau vamal privind verificarea funcționalității echipamentului electronic și a plății taxei rutiere, sau,
 5. manipulează în mod neautorizat echipamentul electronic,
 6. nu asigură plata taxei rutiere.

Pentru contravenția menționată mai sus se aplică penalități conform legislației în vigoare.

 Persoana juridică sau persoana fizică autorizată, în calitate de operator al vehiculului înregistrat în sistemul de taxare electronică, comite o contravenție încălcând prevederile par. 22i din Lege prin faptul că:

 1. nu asigură înregistrarea vehiculului în sistemul de taxare electronică și nu raportează fără întârzieri nejustificate modificarea datelor necesare înregistrării,
 2. nu asigură instalarea echipamentului electronic înregistrat în vehicul,
 3. nu asigură plata taxei rutiere,
 4. dispune, permite sau încredințează conducerea vehiculului înregistrat în sistemul de taxare electronică, care nu este dotat cu un echipament electronic funcțional, pe drumurile cu taxă,
 5. utilizează un echipament electronic destinat unui vehicul concret înregistrat în sistemul de taxare electronică la un alt vehicul înregistrat în sistemul de taxare electronică,
 6. nu instruiește conducătorii vehiculelor administrate de acesta cu privire la modul de utilizare a echipamentului electronic.

Pentru contravenția menționată mai sus se aplică penalități conform legislației în vigoare.