Vehiculele scutite de la plata taxei rutiere

Lista vehiculelor scutite de taxare

Scutirea de taxe

Utilizarea drumului cu taxă nu este taxată în cazul următoarelor autovehicule:

 • autovehiculele echipate cu o lampă specială de avertizare conform unei reglementări speciale, și anume:
  • autovehiculele Serviciului penitenciar din Republica Cehă,
  • autovehiculele furnizorului de servicii de ambulanță, de servicii de transport de urgență al pacienților și de servicii de transport sanitar,
  • autovehiculele unei componente a sistemului de salvare integrat care nu figurează în pct. 1 și 2;
 • autovehiculele Ministerului de Interne utilizate de Poliția Republicii Cehe și prevăzute cu inscripția ""POLICIE"", sau forțele de securitate armate ale altui stat pe bază de reciprocitate;
 • autovehiculele forțelor armate ale Republicii Cehe, inclusiv autovehiculele utilizate de Poliția Militară prevăzute cu inscripția „VOJENSKÁ POLICIE” și autovehiculele forțelor armate dintr-un alt stat pe bază de reciprocitate;
 • autovehiculele organelor vamale prevăzute cu inscripția „CELNÍ SPRÁVA”;
 • autovehiculele Echipajelor de pompieri și ale unităților de pompieri voluntari prevăzute cu inscripția ""HASIČI"";
 • autovehiculele poliției comunale sau municipale prevăzute cu inscripția „OBECNÍ POLICIE“ sau „MĚSTSKÁ POLICIE“;
 • autovehiculele Serviciului penitenciar al Republicii Cehe având culori și marcaje speciale conform unei reglementări legale speciale;
 • autovehiculele care transportă cetățeni cu handicap grav care dețin un permis special ZTP (persoană cu un handicap deosebit de grav), sau cetățeni care dețin permisul ZTP/P (persoană cu un handicap deosebit de grav cu însoțitor), în cazul în care deținătorul autovehiculului rutier este persoana cu handicap sau o persoană apropiată acesteia;
 • autovehiculele care transportă copii aflați în întreținere, tratați pentru cancer sau hemoblastoză;
 • autovehiculele Inspectoratul General al Forțelor de Securitate și Serviciile de Informații de Securitate;
 • autovehiculele utilizate de centre pentru persoane cu dizabilități, dacă sunt folosite pentru transportul persoanelor cu dizabilități;
 • autovehiculele care efectuează lucrări de salvare și eliminare în vederea protejării populației;
 • autovehiculele Administrației Rezervelor Materiale de stat incluse în rezervele materiale de stat conform unei reglementări legale speciale;
 • autovehiculele administratorului drumului cu taxă sau al concesionarului;
 • autovehiculele care circulă exclusiv pe bază de energie electrică sau hidrogen, dacă masa maximă autorizată a vehiculului nu este mai mare de 4,25 tone;
 • prevăzut cu o plăcuță de înmatriculare specială pentru vehiculele istorice cărora li s-a eliberat o licență de vehicul istoric

Vehiculele specificate mai sus sunt scutite de la plata taxei rutiere. Vehiculul trebuie să fie înregistrat în Sistemul de taxare electronică și prevăzut cu un Echipament electronic (unitate de bord) în vederea efectuării controlului. 

Vehiculele deja înregistrate ca fiind scutite de la plata taxei rutiere, acum pe baza unei modificări al Legei nr. 13/1997 Sb. privind căile de comunicație rutiere § 20a paragr. 1 lit. o)  au dreptul la întoarcerea taxei plătite începând cu 1.1.2020. Dreptul la întoarcere apare prin depunerea unei cereri, adică prin completarea unui formular de reclamație trimis prin e-mail la info@mytocz.eu, prin trimiterea unei depuneri în zona clienților sau prin depunerea unei cereri prin intermediul Punctului de Contact. Cererea include:         

 • Numărul de înmatriculare al vehiculului
 • Numărul de cont bancar către care vor fi transferate finanțele (finanțele pot fi returnate numai prin transfer bancar)
 • Demonstrație că solicitantul este proprietarul sau operatorul vehiculului (cartea de identitate a vehiculului, contract de leasing)

Acordurile privind condițiile de utilizare a Echipamentului electronic în regim scutit de la plata taxei rutiere

Acordul privind condițiile utilizării Echipamentului electronic în regim scutit de la plata taxei rutiere sau modificările acestuia pot fi încheiate în numele operatorului vehiculului de organul statutar al acestuia sau de o persoană care deține o autorizare scrisă din partea autorităților și organizațiilor publice, respectiv de o altă persoană care va prezenta Operatorului de sistem o împuternicire scrisă prevăzută cu semnătura legalizată a persoanei autorizate să acționeze în numele Operatorului vehiculului. În același timp, Utilizatorul este obligat să prezinte un document legalizat care confirmă personalitatea sa juridică și Cartea tehnică sau Certificatul de înmatriculare a vehiculului. Dacă Vehiculul utilizatorului este prevăzut cu un parbriz atermic, Utilizatorul este obligat să informeze Operatorul de sistem cu privire la acest fapt la înregistrarea Vehiculului. Utilizatorul este responsabil pentru exactitatea datelor comunicate și a documentelor prezentate.

Acordul privind condițiile de utilizare a Echipamentului electronic în regim scutit de la plata taxei rutiere poate fi încheiat de Operatorul vehiculului în Punctul de contact.

Modificarea datelor Operatorului vehiculului  trebuie să fie comunicată Operatorului de sistem printr-un formular de reclamație. Operatorul de sistem este obligat să efectueze modificările raportate cel târziu în termen de 30 (treizeci) de zile de la primirea acestei notificări.