Montarea Echipamentului electronic (unității de bord)

Operatorul vehiculului, iar în caz de înregistrare a Vehiculului în Regimul de plată anterioară, Conducătorul auto, răspunde pentru instalarea și amplasarea corectă a Echipamentului electronic în Vehicul în conformitate cu legislația în vigoare, cu Termenii și condițiile și cu manualul de utilizare a Echipamentului electronic, astfel încât să fie posibilă obținerea datelor necesare calculării Taxei rutiere și efectuării controlului.

Sub instalarea Echipamentului electronic se înțelege conectarea fizică a Echipamentului electronic la sistemul electric al Vehiculului. Sub amplasarea Echipamentului electronic se înțelege stabilirea poziției Echipamentului electronic pe parbrizul Vehiculului.  

Echipamentul electronic trebuie să fie instalat pe partea interioară a parbrizului în zona inferioară între coloana de direcție și partea centrală a vehiculului, astfel încât să nu fie acoperit de  ștergătoare sau de alte obiecte (de exemplu, de etichete) și să nu limiteze în timpul deplasării câmpul de vizibilitate al conducătorului auto.  Echipamentul electronic nu poate fi montat în zona compartimentelor de depozitare sau a elementelor mobile, de exemplu, în zona capacelor airbag-urilor.  Se va evita limitarea efectului duzelor de dezghețare ale vehiculului.  Locul de instalare selectat trebuie să ofere suficient spațiu liber pentru instalarea și funcționarea fără probleme a Echipamentului electronic.

Echipamentul electronic poate fi instalat și dezinstalat în mod simplu și flexibil chiar și de o persoană neinstruită. Echipamentul electronic se montează pe partea interioară a parbrizului cu ajutorul ventuzelor fixate pe partea detașabilă a carcasei Echipamentului electronic - pe suport. Acesta va rămâne în vehicul și după scoaterea Echipamentului electronic. Conectarea la sursa de alimentare a vehiculului se face prin intermediul unui cablu care se conectează la priza brichetei sau la o altă priză cu aceeași specificație mecanică.

Instrucțiuni pentru conectarea dispozitivului electronic la instalația fixă

(La conectarea dispozitivului electronic pentru un set fix, nu desfaceți prizele oarbe de pe dispozitivul electronic, utilizați priza liberă rămasă după ce a fost îndepărtat cablul de alimentare).

Dacă Vehiculul este dotat cu accesorii care ar putea împiedica funcționarea corectă a Echipamentului electronic, Operatorul vehiculului și/sau Conducătorul auto sunt obligați să asigure instalarea unei antene externe furnizate de Operatorul de sistem și conectarea antenei la Echipamentul electronic conform manualului de utilizare a Echipamentului electronic. Operatorul vehiculului va solicita din partea Operatorului de sistem emiterea unui Echipament electronic cu antenă externă.  

 

Pentru setarea corectă a Echipamentului electronic este responsabil Operatorul vehiculului, respectiv Conducătorul auto, înainte de începerea deplasării și pe parcursul acesteia pe drumurile cu taxă. Sub setarea Echipamentului electronic se înțelege introducerea datelor corecte în Echipamentul electronic, în special introducerea categoriei de Vehicul și a numărului de axe.