Tarifele de taxare rutieră cu componenta de CO2

Tarifele de taxare pentru utilizarea a 1 km de drum cu taxă sunt stabilite prin Regulamentul Guvernului Republicii Cehe nr. 240/2014 Coll. aşa cum a fost modificat valabil de la 1 martie 2024. Taxa rutieră pentru utilizarea unei secțiuni specifice este dată de un multiplu al tarifului și al lungimii secțiunii.

Taxele de drum constau dintr-o taxă rutieră, o taxă pentru poluare a aerului, o taxă pentru zgomotul din trafic și o taxă pentru emisiile de CO2. O prezentare detaliată a tarifelor de taxare rutieră poate fi descărcat aici.

Tarifele de taxare rutieră sunt împărțite în funcție de:

  • categoria de drumuri (autostrăzi; drumuri de clasa I)
  • categoria vehiculelor (vehicule din sistemul electronic de taxare rutieră cu excepția vehiculelor din categoriile M2 și M3; vehicule din categoriile M2 și M3)
  • clase de emisii ale vehiculelor (până la clasa EURO IV; clasele EURO V și EEV; clasa EURO VI; care utilizează doar energie electrică sau hidrogen ca și combustibil)
  • masa maximă admisibilă a vehiculului sau al ansamblului de vehicule (mai mult de 3,5 tone și mai puțin de 7,5 tone; cel puțin 7,5 tone și mai puțin de 12 tone; cel puțin 12 tone)
  • numărul de axe ale vehiculului sau al ansamblului de vehicule (2 axe; 3 axe; 4 axe; 5 sau mai multe axe)
  • clasele de emisii CO2 a vehiculelor (clasa CO2 nr. 1; clasa CO2 nr. 2; clasa CO2 nr. 3; clasa CO2 nr. 4; clasa CO2 nr. 5)

Tarifele de taxare rutieră valabile de la 1.3.2024

Tarifele de taxare rutieră valabile de la 25.3.2024


Tarifele de taxare rutieră valabile de la 1.3.2024

Tarife de taxare pentru vehicule din sistemul electronic de taxare rutieră, cu excepția vehiculelor din categoriile M2 și M3 pentru utilizarea autostrăzii

Tabelul tarifelor de taxare [CZK/km]
Clasa de emisii EURO
EURO 0–IV
Euro V, EEV 
Euro VI         
ZEV
Clasa de emisii CO2
1
1
1
2
 3
4
5
Masa maximă admisă
Numărul de axe
Numărul de axe
Numărul de axe
Numărul de axe
Numărul de axe
Numărul de axe
Numărul de axe
2
3
4
≥5
2
3
4
≥5
2
3
4
≥5
2
3
4
≥5
2
3
4
≥5
2
3
4
≥5
2
3
4
≥5
(3,5 t; 7,5 t)
0,7882
0,9742
1,3169
1,5275
0,7796
0,9627
1,3023
1,5097
0,7764
0,9583
1,2967
1,5030
0,7603
0,9381
1,2697
1,4707
0,7441
0,9179
1,2426
1,4384
0,6149
0,7564
1,0262
1,1800
0,4506
0,5508
0,7510
0,8512
<7,5 t; 12 t)
1,4853
1,9662
2,5220
3,0539
1,3077
1,7275
2,2192
2,6861
1,2406
1,6373
2,1047
2,5471
1,2245
1,6171
2,0777
2,5148
1,2083
1,5969
2,0506
2,4825
1,0791
1,4354
1,8342
2,2241
0,8601
1,1563
1,4657
1,7821
≥12 t
3,3679
4,4944
5,7320
6,9412
2,9030
3,8697
4,9393
5,9786
2,7273
3,6336
4,6397
5,6147
2,7112
3,6134
4,6127
5,5824
2,6950
3,5932
4,5856
5,5501
2,5658
3,4317
4,3692
5,2917
2,2538
3,0277
3,8422
4,6572

Tarife de taxare rutieră pentru vehicule în sistemul electronic de taxare rutieră cu excepția vehiculelor din categoriile M2 și M3 pentru utilizarea drumurilor de clasa I.

Tabelul tarifelor de taxare [CZK/km]
Clasa de emisii EURO
EURO 0–IV
Euro V, EEV 
Euro VI         
ZEV
Clasa de emisii CO2
1
1
1
2
3
4
5
Masa maximă admisă
Numărul de axe
Numărul de axe
Numărul de axe
Numărul de axe
Numărul de axe
Numărul de axe
Numărul de axe
2
3
4
≥5
2
3
4
≥5
2
3
4
≥5
2
3
4
≥5
2
3
4
≥5
2
3
4
≥5
2
3
4
≥5
(3,5 t; 7,5 t)
0,4002
0,5192
0,6690
0,8115
0,3916
0,5077
0,6544
0,7937
0,3884
0,5033
0,6488
0,7870
0,3797
0,4924
0,6341
0,7695
0,3709
0,4814
0,6195
0,7520
0,3009
0,3939
0,5023
0,6120
0,2106
0,2808
0,3510
0,4312
<7,5 t; 12 t)
0,9175
1,2165
1,5591
1,8874
0,7399
0,9778
1,2563
1,5196
0,6728
0,8876
1,1418
1,3806
0,6641
0,8767
1,1271
1,3631
0,6553
0,8657
1,1125
1,3456
0,5853
0,7782
0,9953
1,2056
0,4403
0,5916
0,7507
0,9116
≥12 t
2,1187
2,8303
3,6070
4,3659
1,6538
2,2056
2,8143
3,4033
1,4781
1,9695
2,5147
3,0394
1,4694
1,9586
2,5000
3,0219
1,4606
1,9476
2,4854
3,0044
1,3906
1,8601
2,3682
2,8644
1,1526
1,5486
1,9651
2,3779

Tarifele de taxare rutieră pentru vehiculele din categoriile M2 și M3 pentru utilizarea autostrăzii

Tabelul tarifelor de taxare [CZK/km]
Clasa de emisii EURO
EURO 0–IV
Euro V, EEV 
Euro VI
ZEV
Clasa de emisii CO2
1
1
1
5
Masa maximă admisă
Numărul de axe
Numărul de axe
Numărul de axe
Numărul de axe
2
≥3
2
≥3
2
≥3
2
≥3
(3,5 t; 7,5 t)
0,4156
0,5483
0,4079
0,5380
0,4050
0,5340
0,3705
0,4907
<7,5 t; 12 t)
0,6717
0,8996
0,5740
0,7683
0,5371
0,7187
0,4735
0,6362
≥12 t
0,7932
1,0626
0,6770
0,9065
0,6330
0,8474
0,5634
0,7569

Tarifele de taxare rutieră pentru vehiculele din categoriile M2 și M3 pentru utilizarea drumurilor de clasa I

Tabelul tarifelor de taxare [CZK/km]
Clasa de emisii EURO
EURO 0–IV
Euro V, EEV 
Euro VI
ZEV
Clasa de emisii CO2
1
1
1
5
Masa maximă admisă
Numărul de axe
Numărul de axe
Numărul de axe
Numărul de axe
2
≥3
2
≥3
2
≥3
2
≥3
(3,5 t; 7,5 t)
0,2212
0,2903
0,2135
0,2800
0,2106
0,2760
0,1905
0,2507
<7,5 t; 12 t)
0,4260
0,5708
0,3283
0,4395
0,2914
0,3899
0,2422
0,3254
≥12 t
0,5036
0,6749
0,3874
0,5188
0,3434
0,4597
0,2882
0,3872

Tarifele de taxare rutieră valabile de la 25.3.2024

Tarife de taxare pentru vehicule din sistemul electronic de taxare rutieră, cu excepția vehiculelor din categoriile M2 și M3 pentru utilizarea autostrăzii

Tabelul tarifelor de taxare [CZK/km]
Clasa de emisii EURO
EURO 0–IV
Euro V, EEV 
Euro VI
ZEV
Clasa de emisii CO2
1
1
1
2
3
4
5
Masa maximă admisă
Numărul de axe
Numărul de axe
Numărul de axe
Numărul de axe
Numărul de axe
Numărul de axe
Numărul de axe
2
3
4
≥5
2
3
4
≥5
2
3
4
≥5
2
3
4
≥5
2
3
4
≥5
2
3
4
≥5
2
3
4
≥5
(3,5 t; 7,5 t)
0,7882
0,9742
1,4823
1,7250
0,7796
0,9627
1,4677
1,7072
0,7764
0,9583
1,4621
1,7005
0,7603
0,9381
1,4268
1,6583
0,7441
0,9179
1,3915
1,6162
0,6149
0,7564
1,1089
1,2788
0,4506
0,5508
0,7510
0,8512
<7,5 t; 12 t)
1,4853
1,9662
2,6874
3,2514
1,3077
1,7275
2,3846
2,8836
1,2406
1,6373
2,2541
2,7228
1,2245
1,6171
2,2188
2,6806
1,2083
1,5969
2,1835
2,6385
1,0791
1,4354
1,9009
2,3011
0,8601
1,1563
1,4657
1,7821
≥12 t
3,3679
4,4137
5,5768
6,5442
2,9030
3,8697
5,1047
6,1039
2,6673
3,5224
4,6397
5,6147
2,6512
3,5022
4,6044
5,5725
2,6350
3,4820
4,5691
5,5304
2,5058
3,3205
4,2865
5,1930
2,2538
3,0277
3,8422
4,6572

Tarife de taxare rutieră pentru vehicule în sistemul electronic de taxare rutieră cu excepția vehiculelor din categoriile M2 și M3 pentru utilizarea drumurilor de clasa I.

Tabelul tarifelor de taxare [CZK/km]
Clasa de emisii EURO
EURO 0–IV
Euro V, EEV 
Euro VI         
ZEV
Clasa de emisii CO2
1
1
1
2
3
4
5
Masa maximă admisă
Numărul de axe
Numărul de axe
Numărul de axe
Numărul de axe
Numărul de axe
Numărul de axe
Numărul de axe
2
3
4
≥5
2
3
4
≥5
2
3
4
≥5
2
3
4
≥5
2
3
4
≥5
2
3
4
≥5
2
3
4
≥5
(3,5 t; 7,5 t)
0,4002
0,5192
0,8344
1,0090
0,3916
0,5077
0,8198
0,9912
0,3884
0,5033
0,8142
0,9845
0,3797
0,4924
0,7912
0,9571
0,3709
0,4814
0,7684
0,9298
0,3009
0,3939
0,5850
0,7108
0,2106
0,2808
0,3510
0,4312
<7,5 t; 12 t)
0,9175
1,2165
1,7245
2,0849
0,7399
0,9778
1,4217
1,7171
0,6728
0,8876
1,2912
1,5563
0,6641
0,8767
1,2682
1,5289
0,6553
0,8657
1,2454
1,5016
0,5853
0,7782
1,0620
1,2826
0,4403
0,5916
0,7507
0,9116
≥12 t
2,1187
2,7496
3,4518
3,9689
1,6538
2,2056
2,9797
3,5286
1,4181
1,8583
2,5147
3,0394
1,4094
1,8474
2,4917
3,0120
1,4006
1,8364
2,4689
2,9847
1,3306
1,7489
2,2855
2,7657
1,1526
1,5486
1,9651
2,3779

Tarifele de taxare rutieră pentru vehiculele din categoriile M2 și M3 pentru utilizarea autostrăzii

Tabelul tarifelor de taxare [CZK/km]
Clasa de emisii EURO
EURO 0–IV
Euro V, EEV 
Euro VI
ZEV
Clasa de emisii CO2
1
1
1
5
Masa maximă admisă
Numărul de axe
Numărul de axe
Numărul de axe
Numărul de axe
2
≥3
2
≥3
2
≥3
2
≥3
(3,5 t; 7,5 t)
0,4156
0,5483
0,4079
0,5380
0,4050
0,5340
0,3705
0,4907
<7,5 t; 12 t)
0,6717
0,8996
0,5740
0,7683
0,5371
0,7187
0,4735
0,6362
≥12 t
0,7932
1,0626
0,6770
0,9065
0,6330
0,8474
0,5634
0,7569

Tarifele de taxare rutieră pentru vehiculele din categoriile M2 și M3 pentru utilizarea drumurilor de clasa I

Tabelul tarifelor de taxare [CZK/km]
Clasa de emisii EURO
EURO 0–IV
Euro V, EEV 
Euro VI
ZEV
Clasa de emisii CO2
1
1
1
5
Masa maximă admisă
Numărul de axe
Numărul de axe
Numărul de axe
Numărul de axe
2
≥3
2
≥3
2
≥3
2
≥3
(3,5 t; 7,5 t)
0,2212
0,2903
0,2135
0,2800
0,2106
0,2760
0,1905
0,2507
<7,5 t; 12 t)
0,4260
0,5708
0,3283
0,4395
0,2914
0,3899
0,2422
0,3254
≥12 t
0,5036
0,6749
0,3874
0,5188
0,3434
0,4597
0,2882
0,3872