Vehicule cu taxa rutieră plătită

Prezentarea categoriilor de vehicule supuse colectării Taxei rutiere

Taxarea se stabilește în funcție de tipul de Vehicul și de km parcurși pe Drumul cu taxă.  Va fi taxată utilizarea drumurilor cu taxă de către autovehiculul rutier cu cel puțin 4 roți a cărui masă maximă admisă depășește 3,5 tone.

Vehiculele în funcție de clasa de emisii: 

 1. clasa EURO IV;
 2. clasa EURO V și EEV;
 3. clasa EURO VI.

Vehiculele în funcție de clasa de emisii CO2

 1. clasa CO2 nr. 1; 
 2. clasa CO2 nr. 2; 
 3. clasa CO2 nr. 3; 
 4. clasa CO2 nr. 4; 
 5. clasa CO2 nr. 5.

Vehiculele în funcție de numărul de axe: 

 1. cu două axe,
 2. cu trei axe,
 3. cu patru axe;
 4. cu cinci axe sau mai multe axe. 

Vehicule pe categorii:

 1. Autovehicul - Vehiculul cu cel puțin 4 roți a cărui masă maximă admisă depășește 3,5 tone (această categorie include rulote și caravane)
 2. Autobuz - În sensul sistemului de taxă rutieră, autobuzul este un autovehicul cu cel puțin 4 roți în ale cărui documente de înmatriculare este specificată masa maximă admisă de 3 501 kg sau mai mult și cel puțin una dintre următoarele date:
  • în câmpul J. categoria vehiculului ... M2 sau M3 sau M2G sau M3G
  • în câmpul tipul (felul) vehiculului ... ""autobuz""
  • în câmpul S. numărul de persoane transportate, inclusiv conducătorul auto 10 sau mai multe (sau suma locurilor pe scaune și a locurilor în picioare din câmpurile S.1 și S.2)

Schimbarea dinamică a masei

Începând cu data de 1. 1. 2021 va fi introdusă în sistemul de taxare rutieră schimarea dinamică a masei categoriei, ceea ce presupune că clasificarea unui vehicul într-o categorie de masă se schimbă în funcție de atașarea și detașarea remorcilor la vehicul. Tarifele de taxe pentru o anumită călătorie cu vehiculul va fi deci derivată din greutatea actuală a vehiculului/ansamblului de vehicule în timpul călătoriei.

Schimbarea dinamică a categoriei de masă va fi aplicată în funcție de:

 • masa maximă admisă a vehiculului(parametrul F.2 „Greutatea maximă admisă a vehiculului” din certificatul de înmatriculare a vehiculului),
 • numărul de bază de axe registrate (parametrul L din Certificatul de înmatriculare a vehiculului) și
 • numărul actual de axe în timpul conducerii.

Implementarea specifică a schimbării dinamice a masei va depinde de categoria de masă a vehiculului:

 • pentru vehiculele din categoria de masă (3,5 t;7,5 t), tarifele de taxare din categoria demasă mai mare se va aplica la evaluarea evenimentelor de taxare rutieră, adică <7,5 t;12 t), în cazul în care vehiculul înregistrat are atașată remorcicu două sau mai multe axe.
 • pentru vehiculele din categoria de masă <7,5 t;12 t), tarifele de taxare din categoria de masă mai mare, adică ≥12 t, se va aplica la evaluarea evenimentelor de taxare rutieră, dacă vehiculul înregistrat are  atașată remorci cu una sau mai multe axe.   

Atențiune:

Autovehiculele speciale nu se încadrează în categoria autovehiculelor rutiere conform Legii nr. 56/2001 Coll. (Legea privind condițiile de exploatare a vehiculelor pe drumuri) și, prin urmare, nu sunt supuse taxelor rutiere. Aceste vehicule sunt echipate cu un certificat de înmatriculare al unui autovehicul special.

Nu confundați autovehiculele speciale cu autovehiculele rutiere cu scop special. Autovehiculele rutiere cu scop special(de exemplu vehiculelor agricole și de construcții), cu o greutate maximă admisă mai mare de 3,5 tone sunt supuse taxării pe drumurile cu taxă.