Vozidlá s úhradou mýta

Prehľad kategórií vozidiel, ktoré podliehajú výberu mýta

Spoplatnenie je stanovené podľa typu vozidla a prejdenej vzdialenosti po spoplatnenej pozemnej komunikácii. Podľa zákona č. 13/1997 Zb. (Zákon o pozemných komunikáciách)úhrade mýta podlieha použitie spoplatnenej pozemnej komunikácie cestným motorovým vozidlom najmenej so štyrmi kolesami, ktorého najväčšia povolená hmotnosť predstavuje viac ako 3,5 tony.

Vozidlá podľa emisnej triedy:

 1. do triedy EURO IV;
 2. triedy EURO V a EEV; 
 3. triedy EURO VI, 
 4. trieda CNG-BIO EURO VI.

Vozidlá podľa počtu náprav:

 1. s dvoma nápravami;
 2. s tromi nápravami;
 3. so štyrmi nápravami;
 4. s piatimi alebo viacerými nápravami.

Vozidlá podľa kategórie:

 1. Motorové vozidlo - Vozidlo najmenej so štyrmi kolesami, ktorého najväčšia povolená hmotnosť predstavuje viac ako 3,5 tony (do tejto kategórie spadajú tiež karavany a camperov)
 2. Autobus - Autobus na účely mýtneho systému je cestné motorové vozidlo s najmenej štyrmi kolesami, ktoré má v dokladoch o registrácii uvedenú najvyššiu povolenú hmotnosť 3 501 kg alebo vyššiu a zároveň aspoň jeden z týchto údajov:
  • v poli J. kategórie vozidla ... M2 alebo M3 alebo M2G alebo M3G 
  • v poli typ (druh) vozidla... „Autobus“
  • v poli S. počet prepravovaných osôb vrátane vodiča 10 alebo viac (alebo súčet miest na sedenie a státie v poliach S.1 a S.2)

Upozornenie:

Zvláštné motorové vozidlá nespadajú do kategórie cestných motorových vozidiel podľa zákona č. 56/2001 Z. z. (Zákon o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách), a preto nepodliehajú povinnosti platiť mýto na spoplatnených cestách. Tieto vozidlá sú vybavené špeciálnym osvedčením pre zvláštné motorové vozidlá..

Nezamieňať s cestnými motorovými vozidlami na špeciálne účely. Motorové vozidlá zvláštného určenia s najväčšou prípustnou hmotnosťou nad 3,5 tony, podliehajú spoplatneniu na spoplatnených komunikáciách.