Kalkulátor bankovej záruky

Jednoduchý nástroj pre výpočet orientačnej výšky bankovej záruky a zábezpeky za Elektronické zariadenie (palubnú jednotku).

Kalkulátor bankovej záruky na webovom portáli www.mytocz.eu slúži výhradne pre orientačný výpočet požadovanej bankovej záruky.

Kalkulátor bankovej záruky používa aktuálny cenník.