Zmeny mýtneho systému od 1.3.2024

Súhrn dôležitých zmien v systéme elektronického mýta, ktoré vstupujú do platnosti od 1.3.2024 na základe implementácie smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2022/362 a novely zákona 13/1997 Zb., o pozemných komunikáciách, v znení neskorších predpisov.

Zavedenie emisnej zložky CO2
Zmena v kategorizácii oslobodených vozidiel poháňaných elektrickou energiou alebo vodíkom
Sadzby mýta
Zmeny na spoplatnených komunikáciách


Zavedenie emisnej zložky CO2

Česká republika zavedie od 1. marca 2024 novú zložku mýtnych poplatkov, ktorá zohľadní produkciu emisií CO2 u vozidiel registrovaných v Systéme elektronického mýta. Implementáciou smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2022/362 vstúpi do platnosti zavedenie novej zložky mýta, ktorá bude vyberaná za účelom dosiahnutia návratnosti nákladov vyvolaných emisiami CO2 pri prevádzke vozidiel na spoplatnených pozemných komunikáciách v Českej republike.

Všetky informácie ohľadom zavedenia novej emisnej zložky CO2 obsahuje stránka www.mytocz.eu/co2

Zmena v kategorizácii oslobodených vozidiel poháňaných elektrickou energiou alebo vodíkom

Od 1. marca 2024 prestane platiť oslobodenie od spoplatnenia pre vozidlá poháňané elektrickou energiou alebo vodíkom s celkovou prístupnou hmotnosťou vyššou ako 4,25 t. Na tieto vozidlá sa po novom bude vzťahovať povinnosť úhrady mýta, konkrétne poplatku za pozemnú komunikáciu a poplatku za hluk z prevádzky (poplatok za znečistenie a za emisie CO2 bude nulový). Vozidlá musia byť štandardne zaregistrované v predplatenom režime alebo v režime následného platenia a vybavené palubnou jednotkou.

Vozidlá poháňané elektrickou energiou alebo vodíkom s maximálnou prístupnou hmotnosťou do 4,25 t sa budú do systému elektronického mýta naďalej registrovať ako oslobodené na Kontaktných miestach a budú musieť byť vybavené oslobodenou palubnou jednotkou.

Sadzby mýta

So zavedením Emisnej zložky CO2 sa od 1. marca 2024 menia mýtne sadzby. Nové sadzby mýta nájdete tu.

Zmeny na spoplatnených komunikáciách

Od 1. marca 2024 dochádza k rozšíreniu siete spoplatnených komunikácií o novo sprevádzkované úseky pozemných komunikácií I/27 a I/38, k zrušeniu spoplatnenia na niektorých úsekoch komunikácie I/11 a k preznačeniu komunikácie I/11 na I/68.

Zoznam novo spoplatnených úsekov:

  • I/27 Chlumčany – Dolní Lukavice v celkovej dĺžke 3,86 km
  • I/38 Havlíčkův Brod obchvat v celkovej dĺžke 3,9 km

Zrušenie spoplatneného úseku:

  • I/11 Ropice – Nebory v celkovej dĺžke 0,75 km

Preznačenie komunikácie I/11 na komunikáciu I/68 v úseku Nebory - Mosty u Jablunkova (I/11, SH-SK) v celkovej dĺžke 26,45 km.