Cookies

Čo sú cookies?

Cookies sú textové súbory minimálnej veľkosti obsahujúce nastavenie vybraných parametrov používaných v internetovom portále. Sú uložené v priečinku na počítači/zariadení, ktoré používa webový prehliadač. Používajú sa pri opakovanej návšteve webového portálu, alebo zobrazení webovej stránky, kedy môžu byť prehliadačom znovu načítané a odoslané na webový portál. Používateľ webového portálu, ktorý má v webovom prehliadači povolené prijímanie a spracovanie súborov cookies a prehliada webový portál/stránku, týmto súhlasí s použitím, spracovaním a ukladaním súborov cookies.

Aby sa mohli naše stránky správne zobrazovať, potrebujeme zbierať tzv. technické cookies. Pre všetky ostatné typy cookies potrebujeme váš súhlas.

Aké cookies používame?

Na webovom portáli používame cookies pre zlepšenie základných funkcií (napr. predvyplnenie formulárov, uloženie osobných nastavení, prihlásenie registrovaného používateľa a pod.) a súbory cookies tretích strán poskytovateľov služieb ako napr. Google Analytics (napr. na sledovanie návštevnosti). Tieto služby sú použité na webovom portáli, pretože ich považujeme za užitočné, bezpečné a slúžia na zlepšenie použiteľnosti a ergonómie webového portálu.

Technické (nevyhnutné):

Sú to nástroje, bez ktorých nemôžete využívať naše služby (sú nevyhnutné napr. na správne zobrazenie našich webových stránok / funkcií, ktoré chcete využiť). Nemožno zakázať.

Cookie klíč Doména Typ cookie Expirace Popis
cookie-agreed .mytocz.eu první strana 7 dní Slouží k uložení souhlasu hostů s používáním souborů cookie pro nepodstatné účely
language .mytocz.eu první strana 1h 30min Slouží k uložení jazykové preference návštěvníka
TS00000000076 .mytocz.eu třetí strana Relace F5 ASM cookie (optimalizace komunikace se serverem)
TS8bddd054077 .mytocz.eu třetí strana Relace F5 ASM cookie (optimalizace komunikace se serverem)
BIGipServeryU5zNjXx7RWyT3AZZFTUJA .mytocz.eu třetí strana 8 h F5 Persistence cookies určená pro kontrolu perzistentních spojení
TSPD_101_DID .mytocz.eu třetí strana Relace F5 Proactive Bot Defense cookie
TS016f02ee .mytocz.eu třetí strana Relace F5 ASM cookie (optimalizace komunikace se serverem)
TSb7a5cbef027 .mytocz.eu třetí strana Relace F5 ASM cookie (optimalizace komunikace se serverem)
TS8bddd054029 .mytocz.eu třetí strana 1 h F5 ASM cookie (optimalizace komunikace se serverem)
DPL_P_RID .mytocz.eu třetí strana Relace F5 ASM cookie (optimalizace komunikace se serverem)
TSPD_101 .mytocz.eu třetí strana Relace F5 Proactive Bot Defense cookie
TS8bddd054071 .mytocz.eu třetí strana 1 h F5 ASM cookie
f5_cspm .mytocz.eu třetí strana Relace F5 Monitorování výkonu služby na klientské straně

 

Analytické cookies:

Analytické cookies na našom webe sú zhromažďované skriptom spoločnosti Google Inc., ktorá následne tieto dáta anonymizuje. Po anonymizácii už nejde o osobné údaje, pretože anonymizované cookies nemožno priradiť konkrétnemu používateľovi, resp. konkrétnej osobe. My pracujeme výlučne s cookies v anonymizovanej podobe. Preto nedokážeme z cookies zistiť, ako sa konkrétne používateľ na našom webe správal (aké stránky navštívil a pod.)

Povoliť  Súhlasím

Cookie klíč Doména Typ cookie Expirace Popis
_gat .mytocz.eu třetí strana 33 sekund Jedná se o typ souboru cookie nastavený službou Google Analytics, kde prvek vzoru v názvu obsahuje jedinečné identifikační číslo účtu nebo webové stránky, ke kterému se vztahuje. Jedná se o variantu souboru cookie _gat, který se používá k omezení množství dat zaznamenaných společností Google na webových stránkách s vysokým objemem návštěvnosti.
_ga .mytocz.eu třetí strana 2 roky Tento název souboru cookie je spojen s Google Universal Analytics – což je významná aktualizace běžněji používané analytické služby Google. Tento soubor cookie se používá k rozlišení jedinečných uživatelů přiřazením náhodně vygenerovaného čísla jako identifikátoru klienta. Je součástí každé žádosti o stránku na webu a používá se k výpočtu údajů o návštěvnících, relacích a kampaních pro analytické přehledy stránek.
gid .mytocz.eu třetí strana 23 hodin 59 minut Tento soubor cookie je nastaven službou Google Analytics. Ukládá a aktualizuje jedinečnou hodnotu pro každou navštívenou stránku a používá se k počítání a sledování zobrazení stránek.
_gfp_64b .mytocz.eu třetí strana 13 měsíců Tento typ cookie slouží pro zlepšení vyhodnocení reklamních kampaní
f5avr1997918565aaaaaaaaaaaaaaaa_cspm .mytocz.eu třetí strana Relace BIG-IP Analytický nástroj pro monitorování služby

 

Ochrana údajov

Používanie súborov cookies a nakladanie s nimi v internetovom portále je realizované podľa nariadenia Európského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osob v súvislosti so spracovaním osobních údajov a voľnom pohybe týchto údajov („GDPR”) prípadne i ďalších právných predpisov upravujúcich spracovanie a ochranu osobních údajov. V prípade, že uživateľ pri prístupe do internetového portálu poskytol niektoré svoje osobné údaje je s týmito údajmi nakladané v súlade s platnými právnými predpismi.

Kontaktné údaje

Kontaktné údaje sú uvedené v dokumente „Zásady spracovania osobných údajov v systéme elektonického mýtného v ČR” v časti „Ako môžete uplatniť svoje práva garantované GDPR”. Dokument na stiahnutie nájdete tu.

Nechcem používať cookies

Kedykoľvek môžete zmeniť, alebo zrušiť svoj súhlas prostredníctvom „ Nastavenie cookies” na našich webových stránkách.

Štandardné východiskové nastavenie väčšiny webových prehliadačov umožňuje automatické prijímanie a spracovanie súborov cookies. V prípade požiadavky o nepoužívanie cookies je možné nastavenie zmeniť v nastavení webového prehliadača (informácie ako zmeniť nastavenia cookies nájdete v sekcii Help, Nápoveda alebo Pomoc/Pomocník). Nastavenie cookies je platné len pre internetový prehliadač, v ktorom nastavenie prebehne. Zakázanie cookies pravdepodobne ovplyvní funkčnosť všetkých webových stránok, využívajúcich cookies a zobrazovaných v danom webovom prehliadači.

Ako môžete spravovať súbory cookie?

Uživateľ internetového portálu, ktorý má vo svojom internetovom prehliadači povolené prijímanie a spracovanie súborov cookies a prezerá internetový portal/web stránku, tým súhlasí s použitím, spracovaním a ukladaním súborov cookies.

Odstránenie súborov cookies zo zariadenia

Vymazaním histórie prehliadania vo svojom prehliadači môžete odstrániť všetky súbory cookie, ktoré sa vo vašom zariadení už nachádzajú. Odstránite tak všetky súbory cookie zo všetkých navštívených webových sídel. Upozorňujeme však, že môžete prísť aj o niektoré uložené informácie (napríklad uložené prihlasovacie údaje, preferencie na webovom sídle).

Správa súborov cookie, ktoré sú špecifické pre dané webové sídlo

Ak chcete získať podrobnejšie informácie o súboroch cookie, ktoré sú špecifické pre dané webové sídlo, skontrolujte si vo svojom obľúbenom prehliadači nastavenia ochrany osobných údajov a súborov cookie.

Blokovanie súborov cookie

Väčšinu moderných prehliadačov môžete nastaviť tak, aby zabránili ukladaniu všetkých súborov cookie do vášho zariadenia; v takom prípade však niektoré preferencie možno budete musieť upravovať manuálne pri každej návšteve webového sídla/webovej stránky. Niektoré služby a funkcie navyše vôbec nemusia fungovať správne (napr. prihlasovanie sa do profilu).