Nastavenie počtu náprav na palubnej jednotke

Od 1. 1. 2021 sú v mýtnom systéme novo rozlíšené sadzby pre vozidlá kategórie M2 a M3 (autobusy) podľa aktuálneho počtu náprav a u ostatných vozidiel je novo zavedená sadzba pre 5 a viac náprav.

Pre dopravcov táto zmena znamená:

  • Vozidlá musia mať na palubnej jednotke nastavený skutočný počet náprav a to aj v prípade 5 a viac náprav (počet náprav 5+ je potom na OBU zobrazený súčasne diódami 2 a 3)
  • Vozidlá kategórie M2 a M3 musia nanovo od začiatku roka pri jazde po spoplatnenej pozemnej komunikácii nastaviť na palubnej jednotke aktuálny počet náprav

napravy