Calculator garanție bancară

Un instrument simplu pentru calcularea valorii orientative a garanției bancare și a garanției pentru Echipamentul electronic (unitatea de bord).

Calculatorul garanției bancare de pe site-ul www.mytocz.eu servește exclusiv la calcularea orientativă a garanției bancare solicitate.

Calculatorul de garanții bancare utilizează lista de prețuri curentă.