Puncte de contact

Specificarea serviciilor pentru clienți furnizate în punctele de contact

Punctul de contact este punctul în care sunt furnizate serviciile pentru clienți și unde poate fi încheiat acordul privind condițiile de efectuare ulterioară a plății.  


Punctul de contact oferă următoarele servicii pentru clienți:

 • furnizarea de informații despre sistemul de taxare electronică,
 • Înregistrarea vehiculului în sistemul de taxare electronică în regim de plată anterioară, în regim de plată ulterioară sau Înregistrarea utilizatorului în sistemul de taxare electronică în regim scutit de la plata taxei rutiere,
 • încheierea, modificarea, și încetarea acordului privind condițiile de efectuare ulterioară a plății, inclusiv acceptarea garanțiilor bancare,
 • e posibilă plata garantiei şi emiterea unitătii de bord, returnarea acesteia şi returnarea unitătii de bord inactive, inclusiv ştergerea înregistrării vehiculului din sistemul de taxare electronică atât în modul de plată anterioară cât şi în modul de plată ulterioară,
 • în regimul de plată ulterioară, în regimul de plată anterioară și în regimul scutit de la plata taxei rutiere asigură înlocuirea echipamentului electronic în caz de defecțiune tehnică, de deteriorare a echipamentului electronic sau în caz de pierdere, respectiv furt;  de asemenea asigură primirea mesajului aferent privind defecțiunea, pierderea sau furtul, 
 • încasarea taxei rutiere preplătite în regim de plată anterioară,
 • rambursarea taxei rutiere preplătite și returnarea concomitentă a echipamentului electronic,
 • încasarea ulterioară a taxei rutiere datorate pentru deplasarea vehiculului pe drumurile cu taxă fără echipament electronic sau cu un echipament electronic nefuncțional în urma furnizării informațiilor necesare de către utilizator (reconstruirea rutei conform datei, locului și orei intrării/ieșirii pe/de pe drumul cu taxă),
 • preluarea cererii privind plata ulterioară a taxei rutiere din alte motive decât absența echipamentului electronic sau nefuncționarea acestuia, 
 • returnarea echipamentului electronic în regim scutit de plata taxei rutiere,
 • furnizarea extraselor electronice ale tranzacțiilor aferente taxei rutiere pentru o perioadă maximă de 30 de zile consecutive, inclusiv a explicației metodologice a acestora,
 • emiterea duplicatelor și a documentelor fiscale,
 • preluarea cererilor privind accesul în zona clienților și reînnoirea parolei pentru accesul în zona clienților,
 • preluarea cererilor privind furnizarea de reduceri aferente taxei rutiere,
 • preluarea reclamațiilor, plângerilor și sugestiilor,
 • raportarea problemelor tehnice,
 • furnizarea de informații despre valoarea preconizată a taxei rutiere în funcție de datele comunicate privind ruta, ora deplasării și categoria vehiculului,
 • asigurarea comunicării în limba cehă și engleză, 
 • furnizarea de materiale informative în următoarele limbi: cehă, engleză, germană, slovacă, poloneză, română, maghiară, rusă, bulgară, lituaniană, sârbă, turcă.

 

Lista punctelor de contact și informațiile aferente pot fi găsite în secțiunea lista punctelor de contact sau pot fi vizualizate pe harta drumurilor cu taxă.

Alte detalii privind canalele comerciale și de comunicare pentru clienți și serviciile furnizate sunt prevăzute în dispozițiile relevante ale termenilor și condițiilor generale ale operatorului sistemului de taxare electronică disponibile în secțiunea descărcare documente."

 

Lista punctelor de contact