CO2 bileşenli geçiş ücretleri

1 km ücretli yolun kullanımı için ücret tarifeleri 240/2014 Sb. Sayılı, geçerli Çek Cumhuriyeti Hükümeti Yönetmeliğine göre ve 1.3.2024'den itibaren geçerli olacak şekilde değiştirilmiştir. Belirli bir bölümün kullanım ücreti, belirlenmiş olan ücret ve kullanılan bölümün uzunluğunun çarpımı olarak hesaplanacaktır.

Ücret oranları yol ücreti, hava kirliliği ücreti, trafik gürültüsü ücreti ve CO2 emisyon ücretinden oluşur. Geçiş ücretlerinin ayrıntılı bir özeti buradan indirilebilir.

Geçiş ücretleri aşağıdakilere göre bölünmüştür:

  • yol kategorisi (otoban; 1. sınıf yollar)
  • araç kategorisi (M2 ve M3 kategorisindeki araçlar hariç elektronik ücretli geçiş sistemindeki araçlar; M2 ve M3 kategorisindeki araçlar)
  • araç emisyon sınıfları (EURO IV sınıfına kadar; EURO V ve EEV sınıfları, EURO VI sınıfı; CNG-BIO EURO VI sınıfı)
  • aracın veya araç kombinasyonunun izin verilen maksimum ağırlığı (3,5 tondan fazla ve 7,5 tondan az; en az 7,5 ton ve 12 tondan az; en az 12 ton)
  • aracın veya araç kombinasyonunun aks sayısı (2 aks; 3 aks; 4 aks; 5 veya daha fazla aks)
  • aracın CO2 emisyon sınıfları (CO2 sınıfı 1; CO2 sınıfı 2; CO2 sınıfı 3; CO2 sınıfı 4; CO2 sınıfı 5)

Geçiş ücretleri 1 Mart 2024'ten itibaren geçerlidir

Geçiş ücretleri 25 Mart 2024 tarihinden itibaren geçerlidir


Geçiş ücretleri 1 Mart 2024'ten itibaren geçerlidir

Otoban kullanımı için M2 ve M3 kategorilerindeki araçlar hariç, elektronik ücretli geçiş sistemindeki araçlar için geçiş ücretleri

Ücretli geçiş ücretleri tabelası [Çek Kronu/km]
Emisyon sınıfı EURO
EURO 0–IV
Euro V, EEV 
Euro VI         
ZEV
Emisyon sınıfı CO2
1
1
1
2
 3
4
5
Maksimum izin verilen ağırlık
Aks sayısı
Aks sayısı
Aks sayısı
Aks sayısı
Aks sayısı
Aks sayısı
Aks sayısı
2
3
4
≥5
2
3
4
≥5
2
3
4
≥5
2
3
4
≥5
2
3
4
≥5
2
3
4
≥5
2
3
4
≥5
(3,5 t; 7,5 t)
0,7882
0,9742
1,3169
1,5275
0,7796
0,9627
1,3023
1,5097
0,7764
0,9583
1,2967
1,5030
0,7603
0,9381
1,2697
1,4707
0,7441
0,9179
1,2426
1,4384
0,6149
0,7564
1,0262
1,1800
0,4506
0,5508
0,7510
0,8512
<7,5 t; 12 t)
1,4853
1,9662
2,5220
3,0539
1,3077
1,7275
2,2192
2,6861
1,2406
1,6373
2,1047
2,5471
1,2245
1,6171
2,0777
2,5148
1,2083
1,5969
2,0506
2,4825
1,0791
1,4354
1,8342
2,2241
0,8601
1,1563
1,4657
1,7821
≥12 t
3,3679
4,4944
5,7320
6,9412
2,9030
3,8697
4,9393
5,9786
2,7273
3,6336
4,6397
5,6147
2,7112
3,6134
4,6127
5,5824
2,6950
3,5932
4,5856
5,5501
2,5658
3,4317
4,3692
5,2917
2,2538
3,0277
3,8422
4,6572

Ücretli geçiş elektronik sisteminde kayıtlı, M2 ve M3 kategori araçlar hariç I. sınıf yol kullanma ücretleri

Ücretli geçiş ücretleri tabelası [Çek Kronu/km]
Emisyon sınıfı EURO
EURO 0–IV
Euro V, EEV 
Euro VI         
ZEV
Emisyon sınıfı CO2
1
1
1
2
3
4
5
Maksimum izin verilen ağırlık
Aks sayısı
Aks sayısı
Aks sayısı
Aks sayısı
Aks sayısı
Aks sayısı
Aks sayısı
2
3
4
≥5
2
3
4
≥5
2
3
4
≥5
2
3
4
≥5
2
3
4
≥5
2
3
4
≥5
2
3
4
≥5
(3,5 t; 7,5 t)
0,4002
0,5192
0,6690
0,8115
0,3916
0,5077
0,6544
0,7937
0,3884
0,5033
0,6488
0,7870
0,3797
0,4924
0,6341
0,7695
0,3709
0,4814
0,6195
0,7520
0,3009
0,3939
0,5023
0,6120
0,2106
0,2808
0,3510
0,4312
<7,5 t; 12 t)
0,9175
1,2165
1,5591
1,8874
0,7399
0,9778
1,2563
1,5196
0,6728
0,8876
1,1418
1,3806
0,6641
0,8767
1,1271
1,3631
0,6553
0,8657
1,1125
1,3456
0,5853
0,7782
0,9953
1,2056
0,4403
0,5916
0,7507
0,9116
≥12 t
2,1187
2,8303
3,6070
4,3659
1,6538
2,2056
2,8143
3,4033
1,4781
1,9695
2,5147
3,0394
1,4694
1,9586
2,5000
3,0219
1,4606
1,9476
2,4854
3,0044
1,3906
1,8601
2,3682
2,8644
1,1526
1,5486
1,9651
2,3779

M2 ve M3 kategori araçların otoban kullanım ücretli geçiş ücreti

Ücretli geçiş ücretleri tabelası [Çek Kronu/km]
Emisyon sınıfı EURO
EURO 0–IV
Euro V, EEV 
Euro VI
ZEV
Emisyon sınıfı CO2
1
1
1
5
Maksimum izin verilen ağırlık
Aks sayısı
Aks sayısı
Aks sayısı
Aks sayısı
2
≥3
2
≥3
2
≥3
2
≥3
(3,5 t; 7,5 t)
0,4156
0,5483
0,4079
0,5380
0,4050
0,5340
0,3705
0,4907
<7,5 t; 12 t)
0,6717
0,8996
0,5740
0,7683
0,5371
0,7187
0,4735
0,6362
≥12 t
0,7932
1,0626
0,6770
0,9065
0,6330
0,8474
0,5634
0,7569

M2 ve M3 kategori araçların I. sınıf yol kullanım ücretleri

Ücretli geçiş ücretleri tabelası [Çek Kronu/km]
Emisyon sınıfı EURO
EURO 0–IV
Euro V, EEV 
Euro VI
ZEV
Emisyon sınıfı CO2
1
1
1
5
Maksimum izin verilen ağırlık
Aks sayısı
Aks sayısı
Aks sayısı
Aks sayısı
2
≥3
2
≥3
2
≥3
2
≥3
(3,5 t; 7,5 t)
0,2212
0,2903
0,2135
0,2800
0,2106
0,2760
0,1905
0,2507
<7,5 t; 12 t)
0,4260
0,5708
0,3283
0,4395
0,2914
0,3899
0,2422
0,3254
≥12 t
0,5036
0,6749
0,3874
0,5188
0,3434
0,4597
0,2882
0,3872

Geçiş ücretleri 25 Mart 2024 tarihinden itibaren geçerlidir

Otoban kullanımı için M2 ve M3 kategorilerindeki araçlar hariç, elektronik ücretli geçiş sistemindeki araçlar için geçiş ücretleri

Ücretli geçiş ücretleri tabelası [Çek Kronu/km]
Emisyon sınıfı EURO
EURO 0–IV
Euro V, EEV 
Euro VI
ZEV
Emisyon sınıfı CO2
1
1
1
2
3
4
5
Maksimum izin verilen ağırlık
Aks sayısı
Aks sayısı
Aks sayısı
Aks sayısı
Aks sayısı
Aks sayısı
Aks sayısı
2
3
4
≥5
2
3
4
≥5
2
3
4
≥5
2
3
4
≥5
2
3
4
≥5
2
3
4
≥5
2
3
4
≥5
(3,5 t; 7,5 t)
0,7882
0,9742
1,4823
1,7250
0,7796
0,9627
1,4677
1,7072
0,7764
0,9583
1,4621
1,7005
0,7603
0,9381
1,4268
1,6583
0,7441
0,9179
1,3915
1,6162
0,6149
0,7564
1,1089
1,2788
0,4506
0,5508
0,7510
0,8512
<7,5 t; 12 t)
1,4853
1,9662
2,6874
3,2514
1,3077
1,7275
2,3846
2,8836
1,2406
1,6373
2,2541
2,7228
1,2245
1,6171
2,2188
2,6806
1,2083
1,5969
2,1835
2,6385
1,0791
1,4354
1,9009
2,3011
0,8601
1,1563
1,4657
1,7821
≥12 t
3,3679
4,4137
5,5768
6,5442
2,9030
3,8697
5,1047
6,1039
2,6673
3,5224
4,6397
5,6147
2,6512
3,5022
4,6044
5,5725
2,6350
3,4820
4,5691
5,5304
2,5058
3,3205
4,2865
5,1930
2,2538
3,0277
3,8422
4,6572

Ücretli geçiş elektronik sisteminde kayıtlı, M2 ve M3 kategori araçlar hariç I. sınıf yol kullanma ücretleri

Ücretli geçiş ücretleri tabelası [Çek Kronu/km]
Emisyon sınıfı EURO
EURO 0–IV
Euro V, EEV 
Euro VI         
ZEV
Emisyon sınıfı CO2
1
1
1
2
3
4
5
Maksimum izin verilen ağırlık
Aks sayısı
Aks sayısı
Aks sayısı
Aks sayısı
Aks sayısı
Aks sayısı
Aks sayısı
2
3
4
≥5
2
3
4
≥5
2
3
4
≥5
2
3
4
≥5
2
3
4
≥5
2
3
4
≥5
2
3
4
≥5
(3,5 t; 7,5 t)
0,4002
0,5192
0,8344
1,0090
0,3916
0,5077
0,8198
0,9912
0,3884
0,5033
0,8142
0,9845
0,3797
0,4924
0,7912
0,9571
0,3709
0,4814
0,7684
0,9298
0,3009
0,3939
0,5850
0,7108
0,2106
0,2808
0,3510
0,4312
<7,5 t; 12 t)
0,9175
1,2165
1,7245
2,0849
0,7399
0,9778
1,4217
1,7171
0,6728
0,8876
1,2912
1,5563
0,6641
0,8767
1,2682
1,5289
0,6553
0,8657
1,2454
1,5016
0,5853
0,7782
1,0620
1,2826
0,4403
0,5916
0,7507
0,9116
≥12 t
2,1187
2,7496
3,4518
3,9689
1,6538
2,2056
2,9797
3,5286
1,4181
1,8583
2,5147
3,0394
1,4094
1,8474
2,4917
3,0120
1,4006
1,8364
2,4689
2,9847
1,3306
1,7489
2,2855
2,7657
1,1526
1,5486
1,9651
2,3779

M2 ve M3 kategori araçların otoban kullanım ücretli geçiş ücreti

Ücretli geçiş ücretleri tabelası [Çek Kronu/km]
Emisyon sınıfı EURO
EURO 0–IV
Euro V, EEV 
Euro VI
ZEV
Emisyon sınıfı CO2
1
1
1
5
Maksimum izin verilen ağırlık
Aks sayısı
Aks sayısı
Aks sayısı
Aks sayısı
2
≥3
2
≥3
2
≥3
2
≥3
(3,5 t; 7,5 t)
0,4156
0,5483
0,4079
0,5380
0,4050
0,5340
0,3705
0,4907
<7,5 t; 12 t)
0,6717
0,8996
0,5740
0,7683
0,5371
0,7187
0,4735
0,6362
≥12 t
0,7932
1,0626
0,6770
0,9065
0,6330
0,8474
0,5634
0,7569

M2 ve M3 kategori araçların I. sınıf yol kullanım ücretleri

Ücretli geçiş ücretleri tabelası [Çek Kronu/km]
Emisyon sınıfı EURO
EURO 0–IV
Euro V, EEV 
Euro VI
ZEV
Emisyon sınıfı CO2
1
1
1
5
Maksimum izin verilen ağırlık
Aks sayısı
Aks sayısı
Aks sayısı
Aks sayısı
2
≥3
2
≥3
2
≥3
2
≥3
(3,5 t; 7,5 t)
0,2212
0,2903
0,2135
0,2800
0,2106
0,2760
0,1905
0,2507
<7,5 t; 12 t)
0,4260
0,5708
0,3283
0,4395
0,2914
0,3899
0,2422
0,3254
≥12 t
0,5036
0,6749
0,3874
0,5188
0,3434
0,4597
0,2882
0,3872