Bloke edilmesi ve nakliyatı

Elektronik cihazın (on board ünite) bloke edilmesi ve elektronik cihazın ücrete tabi tutulan kara yollarında taşınmasına/ nakliyatına yönelik sistem işletmecisinin yetkisi

Eğer önceden ödeme modunda hesabınızda kalan para miktarı minimum bakiye değerine eşit ise (600 Çek Kronu) elektronik cihaz bu konuda sizi uyarır ve EURO sarı ışığı yanar. Yeşil LED 2 saniye aralıklarda yanıp söner. Bu göstergeye göre araç işletmecisi veya sürücüsü ya ücreti ödemli veya ücretli yoldan çıkmalıdır. Önceden ödeme modunda ki bakiye 0 Çek Kronuna düştüğünde elektronik cihaz bloke olur.

Benzer şekilde, sistem işletmecisi, bir faturalama süresi içinde ödenecek ücretin banka garantisinin %  80'ine ulaştığını, sonradan ödeme modunda araç işletmecisine elektronik cihaz aracılığıyla bildirecektir.  Elektronik cihaz bu limite ulaşıldığını sarı EURA sembolüyle bildirir. 2 saniye aralıklarla yanan yeşil LED. Bu gösterge araç işletmecisi, araç sürücüsüne banka garantisinin yükseltilmesi gerektiği konusunda uyarı verir. %  90'a ulaşıldığında, sistem işletmecisi o araç için verilmiş olan elektronik cihazı, sözleşmeye göre derhal bloke etmeye yetkilidir.

Araç işletmecisi banka garantisinin en az on sekiz ay için verildiğinden, banka garantisinin sona ermesine en az iki ay kala o ana kadar halen geçerli olan bank garantisinin banka tarafından uzatılacağından veya gerekir ise yeni banka garantisinin verileceğinden ve sistem işletmecisi tarafından İlgili banka garanti senedinin onaylandığından ve banka garanti süresinin fatura vade tarihinden daha kısa olmadığından emin olmalıdır.

Banka garantisinin sona ermesine dört aydan daha kısa bir zaman kaldığında araç işletmecisine uyarı gönderilecektir. Eğer banka garantisi, banka garantisinin sona ermesinden en geç iki ay önce, banka tarafından uzatılmamışsa, ya da yeni bir banka garantisi verilmemiş veya ilgili garanti senedi sistem operatörü tarafından onaylanmamış ise, sistem işletmecisi araçlar için verilen tüm elektronik cihazları derhal bloke etmeye yetkilidir.

Sonradan ödem modunda faturanın ödenmemesi durumunda veya son ödeme tarihinden itibaren 3 gün içinde ödenmemesi durumunda, sistem işletmecisi ücretli geçiş ödemelerinde veya başka yükümlülüklerinde gecikmeli olan tüm araçların elektronik cihazlarını bloke etme yetkisine sahiptir. Araç işletmecisi veya araç sürücüsü elektronik cihazın bloke edildiğini, elektronik cihaz kullanıcı kılavuzundaki verilere göre tespit edebilir.

Elektronik cihazın taşınması/ nakliyatı

Ücrete tabi tutulan yolda sürülen bir araçta, o an ücret kaydı yapması istenmeyen bir elektronik cihaz taşınmakta ise, elektronik cihaz aracının işletmecisi, elektronik cihazın kullanım kılavuzunda açıklandığı gibi ve sistem işletmecisi tarafından talimat verildiği şekilde bu elektronik cihazın aracında doğru şekilde taşınmasını sağlamalıdır. Araç işletmecisi bunu müşteri merkezine telefon açarak sağlayabilir. Bu talimatlara uyulmadığında sistem işletmecisi kesilen ücreti araç işletmecisine geri ödemeyecektir ve araç işletmecisi hesabına yazılan ücreti ödemekle yükümlüdür. Elektronik teçhizat ile ilgili diğer tüm detaylar ve talimatlar www.mytocz.eu adresinden indirilebilir. İndirilebilir dokümanlar - elektronik parçalar bölümü Billien 5051.