Blokavimas, transportavimas

Leidimas blokuoti elektroninę įrangą (borto įrangą) ir elektroninės įrangos gabenimas mokamais keliais

Jei iš anksto sumokėtų rinkliavų suma yra lygi arba mažesnė už minimalų išankstinio apmokėjimo balansą, elektroninė įranga nurodo vartotojui mažą išankstinio apmokėjimo rinkliavos balansą, kurį simbolizuoja geltonas EURO simbolis. Žalios šviesos LED mirksi kas 2 sekundes. Remdamasis nuoroda transporto priemonės operatorius arba vairuotojas privalo užsimokėti išankstinę rinkliavą arba išvykti iš mokamų  kelių. Jei iš anksto sumokėtų rinkliavų suma yra lygi 0 Čekijos kronų, elektroninė įranga rodo, kad ši riba pasiekta ir užsiblokuoja.

Panašiai praneša sistemos operatorius vartotojui elektroninės įrangos vėlesnio mokėjimo režimo pagalba, kad vieno atsiskaitymo laikotarpio rinkliava pasiekė 80% banko garantijos sumos. Elektroninė įranga rodo, kad buvo pasiekta ši riba geltonu EURO simboliu. Žalios šviesos LED mirksi kas 2 sekundes. Šie įspėjimai rodo transporto priemonės sistemos operatoriui ar vairuotojui, kad reikia padidinti banko garantiją. Pasiekus 90%, sistemos operatorius turi teisę blokuoti visas elektronines įrangas, išduotas operatoriaus transporto priemonėms pagal atitinkamą sutartį.

Transporto sistemos operatorius privalo išsiaiškinti, kad banko garantija yra išduota mažiausiai aštuoniolikai mėnesių ir kad esama (dar galiojanti) banko garantija pratęsiama ne vėliu kaip likus dviem mėnesiams iki banko garantijos pabaigos arba kad sistemos operatorius patvirtina naują banko garantiją ir išduodamas atitinkamas garantijos sertifikatas; sistemos operatorius privalo patikrinti, kad banko garantijos galiojimo laikotarpis nebūtų trumpesnis kaip sąskaitos faktūros data.

Transporto priemonės operatoriui bus išsiųstas pranešimas, kai iki banko garantijos pabaigos liks mažiu nei keturi mėnesiai. Jei bankas nepratęsia banko garantijos likus dviem mėnesiams iki banko garantijos galiojimo pabaigos arba nėra taikoma nauja garantija arba garantijos sertifikatas nėra patvirtintas sistemos operatoriaus, sistemos operatorius turi teisę blokuoti visas elektronines įrangas, išduotas operatoriaus transporto priemonėms pagal atitinkamą sutartį.

Tuo atveju, kai sąskaitos faktūros neapmokamos vėlesnio mokėjimo režimu net praėjus 3 dienom po nustatyto mokėjimo termino, sistemos operatorius turi teisę blokuoti visas transporto priemonės operatoriaus elektronines įrangas, kuris vėluoja mokėti rinkliavas ir nepildo kitų įsipareigojimų, ir tokiu atveju kiekviena užblokuota transporto priemonės įranga rodo transporto priemonės operatoriui ir / arba jos vairuotojui, kad ji yra užrakinta pagal elektroninės įrangos vartojimo instrukcijas.

Elektroninės įrangos paruošimas

Jei važiuojant mokamais keliais yra transportuojama elektroninė įranga, kuri transportavimo metu nėra  skirta rinkliavų registravimui, transporto priemonės operatorius, kuriam patikėtas elektroninės įrangos gabenimas, privalo užtikrinti teisingą elektroninės įrangos gabenimą pagal sistemos operatoriaus nurodymus taip, kaip nurodyta vartotojo vadove - skambinant į klientų centrą. Nesilaikant šios nustatytos tvarkos sistemos operatorius negrąžina nustatytų rinkliavų ir vartotojas yra pilnai atsakingas už rinkliavos sumokėjimą.

Visą išsamią informciją  ir elektroninės įrangos instrukciją galima parsisiųsti iš svetainės www.mytocy.eu, Parsisiuntimai - Elektroninė įranga Billien 5051.