Elektroninė rinkliavų rinkimo sistema

Palydovinės rinkliavų sistemos veikimo principai

Pagrindiniai kelių eismo dalyvių reikalavimai ir įsipareigojimai yra nustatyti Kelių įstatyme Nr. 13/1997 su papildymais, (toliau " įstatymas"), kuris, be kita ko, numato pagrindines sąlygas nustatant rinkliavos dydį ir jos mokėjimą už naudojimąsi nurodytais keliais, elektroninės rinkliavų sistemos operatoriaus teises ir pareigas, Europos elektroninių rinkliavos paslaugų teikimo įsipareigojimus ir sąlygas, transporto priemonės operatoriaus ir vairuotojo elektroninėje rinkliavų sistemoje įsipareigojimus bei rinkliavų mokėjimo kontrolę.

Už kelių naudojimą, kuriems taikomas tam tikras teisės aktas ir kurie yra pažymėti kelio ženklu, rodančiu apmokestinimą, nustatytą pagal transporto priemonės tipą, taikomas mokestis (toliau - "Mokamas kelias").

Apmokestinimas nustatomas pagal transporto priemonės tipą ir mokamu keliu nuvažiuotą atstumą (toliau - "Rinkliava"). Rinkliavos už mokamų kelių naudojimą privalomos transporto priemonėms, turinčioms ne mažiau kaip keturis ratus, kurių techniškai leistinas bendras svoris yra didesnis nei 3,5 tonos (toliau - "Transporto priemonė elektroninių rinkliavų sistemoje" arba "Transporto priemonė").

Mokesčio dydis nustatomas naudojantis elektronine rinkliavų sistema, kuri leidžia nustatyti transporto priemonės nuvažiuotą atstumą mokamais keliais, registruoti rinkliavos duomenis, rinkti rinkliavas ir kontroliuoti rinkliavų mokėjimą. (toliau -"Elektroninė rinkliavų sistema" arba "SEM"). Sudėtine elektroninių rinkliavų sistemos dalimi yra patvirtinta elektroninė įranga, kuri turi būti įrengta transporto priemonėje (Toliau - "Elektroninė įranga"). Ši elektroninė įranga paprastai vadinama borto įranga. Prietaisas yra neperduodamas ir jo naudojimas susijęs su konkrečia transporto priemone, užregistruota elektroninėje rinkliavų sistemoje. Rinkliava nustatoma pagal rinkliavos tarifą ir nuvažiuotą atstumą. Rinkliavų tarifai gali būti diferencijuojami pagal transporto priemonės išmetamųjų teršalų klasę, tipą, transporto priemonės arba jos derinio ašių skaičių, paros ir metų laiką.

Elektroninių rinkliavų sistemos veikimą ir rinkliavų rinkimą užtikrina Čekijos Respublikos transporto ministerija (toliau - "Transporto ministerija"). Transporto ministerija gali patikėti elektroninės rinkliavų sistemos veikimą  ir rinkliavų rinkimą Transporto ministerijos ar teisinio asmens įsteigtai organizacijai, kurioje Transporto ministerija valstybės vardu vykdo steigėjo funkciją, remdamasi Čekijos Respublikos valstybės patvirtinimu.

Atsižvelgiant į  visų teisių ir pareigų, susijusių su kompleksišku paslaugų teikimu ir perdavimu iš Čekijos Respublikos - Transporto ministerija ir Kelių bei greitkelių direkcija ("ŘSD) yra subjektas, pagal įstatymą atliekantis elektroninės rinkliavų sistemos operatoriaus funkciją , ŘSD ("Elektroninės rinkliavų sistemos operatorius arba "Operatorius").

Technologijos

Palydovinė rinkliavos rinkimo technologija veikia palydovinės navigacijos principu per palydovus registruodama transporto priemonių padėtį transporto priemonėje esančioje įrangoje. Ši rinkiavų surinkimo technologija suteikia sistemai puikiausią galimybę, kad būtų galima ateityje valdyti padidėjusį krovinių srautą ir kelių tinklo plėtrą. Elektroninėje rinkliavų sistemoje naudojamos hibridinės įrangos, integruojančios sekančias technologijas.

  • Palydovinę technologiją padėties nustatymui - renka duomenis apie mokamų kelių ir greitkelių naudojimą.
  • GSM/GPRS technologiją mobiliojo ryšio tinklams - skirta perduoti duomenis tarp elektroninės įrangos ir kitų informacijos posistemių elektroninėje rinkliavų sistemoje, DSRC technologiją trumpojo nuotolio ryšiams - mokėjimo subjektų už rinkliavų surinkimą kontrolė.

Palydovinė rinkliavų sistema yra visiškai pasirengusi sąveikai ne tik su šalimis, esančiomis šalia Čekijos, bet taip pat atitinka visus Europos elektroninės rinkliavų paslaugos reikalavimus remiantis principu: "viena sutartis-viena elektroninė įranga- keletas elektroninių rinkliavų sistemų". Naudojamos technologijos dėka ji gali lanksčiai ir greitai įgyvendinti būsimus Europos Sąjungos pokyčius ir taisykles visos Europos transporto politikos srityje.

Sistemos veikimas

Elektroninė rinkliavų sistema yra sudėtingas informacijų bei ryšių technologijų kompleksas, kurį sudaro kelios informacinės posistemės ir keletas konkrečių programų, kurios pateikia visus su rinkliavų surinkimu ir jų kontrole susijusius procesus.

Transporto priemonės, kurioms taikomos rinkliavos, privalo būti užregistruotos elektroninėje rinkliavų sistemoje prieš įvažiuojant į mokamas atkarpas ir jose turi būti tinkamai įrengta elektroninė įranga. Elektroninė įranga vežėjams teikiama už užstatą.

Elektroninėje įrangoje yra naujausia geografinė informacija apie kelių ir greitkelių atkarpas, kurioms taikomos rinkliavos, ir padeda su jomis susisiekti, taip vadinamas geo modelis. Tuo metu, kai įrangos algoritmas užregistruoja transporto priemonės važiavimą rinkliavos atkarpoje, jis sukuria čio fakto įrašą pagal galiojančius teisės aktus, taip vadinamąjį rinkliavos įvykį.

 Mokesčių įvykiai siunčiami technologijos GSM/GPRS į centrinę informacinę sistemą, kuri rinkliavos kainą apskaičiuoja pagal panaudotos atkarpos ilgį, tipą ir taikytiną rinkliavą motorinių transporto priemonių kategorijai.

Rinkliavos rinkimo patikrinimas

Rinkliavos surinkimo kontrolę užtikrina sistemos operatorius, bendradarbiaudamas su muitinės administracija. Taip pat užtikrina, kad būtų įvykdyti rinkliavos mokėjimo ir kiti įsipareigojimai būtini pagal kelių įstatymą, dokumentuoja rinkliavų įvykius ir nustato rinkliavų pažeidimus.

 Kontrolės stotys arba patruliavimo transporto priemonės sukuria transporto priemonės pravažiavimo įrašą, kuriame yra elektroninės įrangos duomenys, lazerine sistema aptikta transporto priemonės kategorija ir ašių skaičius. Vėliau įrašas patalpinamas į tam skirtą paraišką, o kontrolės stoties gauti dokumentai kontroliuojami su centrinėje sistemoje užregistruotais duomenimis. Aptikti neatitikimai (taip vadinamieji rinkliavų incidentai), kuriuos užfiksuoja, automatiškai siunčiami į centrinį registrą, kur jie yra rūšiuojami ir iš naujo patikrinami. Patvirtinti incidentai klasifikuojami kaip rinkliavos pažeidimai, toliau nustatomi taikant galiojančius teisės aktus.